--}}

Iç Tüzük

İç tüzük, eskiden dâhilî nizamname. Meclis, dernek, ortaklık gibi kuruluşların ya da herhangi bir daire ya da kurumun iç işleyişini düzenleyen ve yalnızca bu yapıları bağlayan kurallar bütünüdür.

İç tüzük, eskiden dahili nizamname. Meclis, dernek, ortaklık gibi kuruluşların ya da herhangi bir daire ya da kurumun iç işleyişini düzenleyen ve yalnızca bu yapıları bağlayan kurallar bütünüdür.

Bu türden bir düzenleme olan Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğü yasama sürecinin bağlı olacağı usul ve biçim kurallarını içerir. Hukuk kuralları kademelenmesinde anayasa ile yasalar arasında yer alır ve anayasa hukukunun birincil kaynaklarından sayılır. Anayasaya uygunluğu Anayasa Mahkemesi`nce incelenir. Yalnızca yasama meclisinin iç düzenine ilişkin bir işlem olduğundan meclis kararı niteliğini taşır. Bir konunun meclis iç tüzüğünde düzenlenebilmesi için meclisin görev ve yetkileri, yeni çalışma alanı içinde olması gerekir; doğrudan doğruya vatandaşların hukuki durumunu etkileyici hükümlere yer verilemez. Meclis iç tüzüğü cumhurbaşkanının imzalamasına gerek kalmadan Resmi Gazete`de yayımlanır.

hukuk-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

iç tüzük

Bir kuruluş, meclis, kurum vb.nin iç işlerini düzenleyen tüzük:
"Meclis iç tüzüğü."-

iç tüzük

Türkçe iç tüzük kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. bylaw, standing orders

iç tüzük

Türkçe iç tüzük kelimelerinin Almanca karşılığı.
n. Geschäftsordnung

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.