İş Bankası

1924 yılının Temmuz ayında Bakanlar Kurulu'nu toplayan Mustafa Kemal, milli bir banka kurulması konusundaki arzusunu böyle dile getirmişti.

Cumhuriyet devrinde özel sermaye ile kurulan ilk banka. İzmir İktisat Kongresinden sonra 26 Ağustos 1914’te kuruldu. Bir milyon liralık sermayenin ödenmiş sermayesini meydana getiren 250.000 liralık bölümünün tamamı Atatürk tarafından ödendi. Bu para, Hindistan’daki Müslümanların aralarında toplayıp, Kurtuluş Savaşında kullanılması için gönderilen paranın kalan kısmıydı. Bu sermaye aynı sene bankanın pay senetlerinin beş ilde satılması ile 410.000 liraya ulaştı.

Bankanın kuruluş ana sözleşmesindeki gayeleri arasında tarım, sanayi, madencilik, enerji üretimi ve dağıtımı, bayındırlık işleri, nakliyecilik, sigortacılık, turizm ve ihracat alanlarında her türlü teşebbüsü kurmak ve iştirakte bulunmak yer almaktaydı. Bankanın ilk yönetim kuruluna Mahmud Soydan başkanlık etmiş, üyelerini ise İhsan Bey, Ali Kılıç, Rasim Başaran, Rahmi Köken, Salih Bozok ve Genel Müdür Celal Bayar meydana getirmiştir.

Bankanın 1924 yılı sonunda toplam mevduatı; 2.5 milyon liraya, 1927’de 22.7 milyona, 1930’da ise 43 milyona çıktı. 1927’de Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası ile birleşti. Atatürk’ün ölümü üzerine İş Bankasından Hindistan ve Pakistan Müslümanlarının gönderdikleri paradan meydana gelen % 28,4 nisbetindeki hissesi vasiyetine göre kar payları Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumuna verilmek üzere CHP’ye devredildi. 12 Eylül Harekatından sonra CHP’nin kapatılmasıyla, Atatürk’ün hisseleri hazineye devredildi.

Zamanla gelişen İş Bankası, büyük bir ticaret bankası olduğu gibi, aynı zamanda yatırım bankası olma özelliğini de sürdürdü. Yatırımların büyük bir kısmını gübre, şişecam, demir-çelik, besin, turizm vb. alanlarında faaliyet gösteren kuruluşların orta ve uzun vadeli para ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaptı. Aynı zamanda devlet tahvilleri ve hazine bonolarının halka satılmasında aracılık etmekte ve hazineye kısa dönemli nakit sağlamaktadır.

İş Bankası, Türkiye’de küçük tasarrufların değerlendirilmesi için kumbara sistemini ve tasarrufu teşvik ikramiyesini ilk defa uygulayarak, halka bilinçli bir tasarruf alışkanlığı vermek için çaba göstermiş; banka kartı, mavi çek ve bankamatik gibi ödeme kolaylığı sağlayan uygulamalar getirmiştir. Kurmuş olduğu Banka ve Ticaret Hukuk Araştırma Enstitüsü ile banka, sigorta ve ticaret hukuku alanlarında ilmi araştırmalar yapmaktadır. Ayrıca Türk eğitim ve sanat hayatına da çeşitli yayın ödülleriyle katkıda bulunmaktadır.

Bankanın ortak olduğu belli başlı kuruluşlar şunlardır: Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ, Soda Sanayii AŞ, Sınai Yatırım ve Bankası AO, Türk Dış Ticaret AŞ, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, TEZSAN Takım Tezgahları Sanayii ve Ticaret Şirketi, Türkiye Petrolleri AO, Çukurova Elektrik, Rabak Elektrolitik, Bakır Sanayi, Akdeniz Gübre Sanayii, Milli Reasürans AŞ, İpek İş Mensucat TAŞ.

Görüşler

  • misafir Avatar
    misafir - 4 yıl önce
    Lütfen 1983 te açılmış olan bir cari hesap var ancak enson 1988 de işlem görmüş bu nedenle merkez bankasına devri söz konusu olabilir. Bana yardımcı olur musunuz?Ne tür bi işlem yapmam gereklidir?

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İş Bankası
İş Bankası