işsizlik

İşsizlik Alm. Arbeitslosigkeit (f), Fr. Chômage (m), İng. Unemployment. Bir ekonomideki iş gücü seviyesi ile, işgücünün iş bulup çalışan kısmını ifade eden “istihdam seviyesi” arasındaki farktan meydana gelen, iş aradığı halde iş bulup çalışamayan işgücü.

Milletler, bir yandan sosyal gaye ile bir kısım vatandaşlarının işsiz ve dolayısıyla gelirsiz kalmasını önlemek için, öbür yandan iktisadi kalkınmada mevcut işgücünden tam olarak faydalanabilmek için

İşsizlik

İşsizlik Alm. Arbeitslosigkeit (f), Fr. Chômage (m), İng. Unemployment. Bir ekonomideki iş gücü seviyesi ile, işgücünün iş bulup çalışan kısmını ifade eden “istihdam seviyesi” arasındaki farktan meydana gelen, iş aradığı halde iş bulup çalışamayan işgücü.

Genel ekonomik koşullar, yaş ilerlemesi ya da hastalık nedeniyle işsiz kalma çok kere reaktif depresyona ve emosyonel uyum bozukluğuna yol açar. Ayrıca, utanç ve kişinin öz saygısını yitirmesi intihara da yol açabilir; yaşlılardan oluşan bir intihar vakaları serisinde, bunlardan % 21'inin intihar nedeni işsizlik olarak saptanmıştır. Şizofreniklerde hastalık ilerledikçe beceri azalması görülür ve işyerlerindeki tensikatlarda ilk işten çıkarılanlar akıl yetersizliği olan kişilerdir. Otomasyon ve diğer modern çalışma süreçleri de, bu işçiler için sürekli işsizliğe yol açabilmektedir.

Milletler, bir yandan sosyal gaye ile bir kısım vatandaşlarının işsiz ve dolayısıyla gelirsiz kalmasını önlemek için, öbür yandan iktisadi kalkınmada mevcut işgücünden tam olarak faydalanabilmek için işsizliği önlemek veya hiç olmazsa azaltmak çareleri aramışlardır. Bu sebeple iktisadi gelişme planlarında, ülkenin çalışma politikası önemle ele alınarak yer altı ve yerüstü kaynakları ile birlikte insan gücünün de tam olarak değerlendirilmesi gayesi güdülmüştür. İşsizlikle mücadele sosyal bakımdan da son derece büyük bir önem arz etmiş, 19. yüzyılda sık sık vukuu bulan iktisadi buhranlar işsizlikle beraber sefaletin artmasına sebep olmuş, bu durum da sosyalist ve komünist cereyanların hazırlanmasına ve yayılmasına yardımcı olmuştur.

İşsizlik, duruma göre çeşitli şekilde ortaya çıkmaktadır:

1. Açık işsizlik: Çalışma arzusu ve iktidarında olduğu halde cari ücret seviyesinde iş arayıp da bulamayanların toplamıdır. Bu işsizlik nevi ayrıca a) Devri (konjonktürel) işsizlik, b) Mevsim işsizliği, c) Teknolojik işsizlik, d) Bünyevi işsizlik, e) Arizi işsizlik olmak üzere çeşitlere ayrılır.

Devri işsizlik: Ekonominin dönemler halinde daralıp genişlemesine bağlı olarak değişir. Ekonominin büyüme devresine girdiği zamanlarda azalır, deprasyon zamanlarında ise artar. Mevsimlik işsizlik ise daha çok tarım kesiminde olmak üzere mevsime bağlı olarak üretim yapılan sahalarda çalışan iş gücü üzerinde kendini gösterir. Teknolojik işsizlik ise, sanayide makinalaşmanın meydana getirdiği işgücü açığından kaynaklanır. Bu durum uzun dönemde alınan tedbirlerle giderilmeye çalışılır. Bünyevi işsizlik de, ekonomilerin yapılarından doğan, ekonominin gelişmiş ve azgelişmiş olma durumlarına göre değişen özelliklerinden kaynaklanır. Mesela, gelişmiş ekonomilerde işsizlik oranı düşük olduğu ve kontrol altında tutulduğu halde, ekonomileri yeni gelişmekte olan ülkelerde işsiz sayısı ve oranı oldukça yüksek bulunmaktadır. Arizi işsizlik ise, hertürlü ekonomik yapıya sahip olan ülkelerde görülen ve ekonomik sistemin tabii işleyiş şeklinden zaman zaman istisnai olarak kaynaklanan bir geçici işsizlik nevidir.

2. Gizli işsizlik: Çalışır görünen, fakat çalıştığı işte iktisadi hasılaya bir ilavede bulunmayan insanların halini veya düşük verimle çalışılmasını ifade eder.

3. Sürekli durgunluk: Gelişmiş bir ekonominin belirli bir büyüme sonunda maruz kalması muhtemel iktisadi durgunluk halini ve bundan doğacak müzmin işsizlik durumunu belirtir.

Gelişmiş ekonomilerde devri işsizlik, gelişmekte olan ülkelerde ise mahdut istihsal (üretim) imkanları karşısında gerek hızlı artan nüfus, gerekse süratli olarak emek arzında meydana gelen değişmelerden diğer işsizlik nevileri görülmektedir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

işsizlik

1 . İşsiz kalma, iş bulamama durumu:
"Ben yazarlıkla işsizliğin zorluğundan yakınıyordum, o tiyatronun belalarından..."- Ç. Altan.
2 . Bir iş yeri için durgunluk dönemi:
"Burada işsizlikten patlayan esnaf, hele birkaç memur bir eğlence çıktığına seviniyorlardı."- M. Ş. Esendal.

işsizlik

bir işyeri için durgunluk dönemi. bir ülkede ya da bölgede iş bulunmaması durumu. işsiz kalma, iş bulamama durumu.

işsizlik

Türkçe işsizlik kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. unemployment, vacancy n. desolation, solitude, wilds

işsizlik

Türkçe işsizlik kelimesinin Fransızca karşılığı.
chômage [le], désìuvrement [le], inaction [la], marasme [le], oisiveté [la]

işsizlik

Türkçe işsizlik kelimesinin Almanca karşılığı.
Arbeitslosigkeit

Kriz dönemlerinde işsizlik sorunu
Ekonomik krizin başlamasın'ın ardından işsizlik rakamı her geçen gün artmakta.ABD'de küresel ekonomi krizle birlikte işsizlik oranı da ciddi boyutlara ulaştı.İşsiz oranının 26 yıldır ilk kez yüzde 9,7’ye yükseldiği de vurgulanıyor.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) raporuna göre bu yıl dünya genelinde 51 milyon kişinin işsiz kalacağı uyarıları yapılıyor. Öte yandan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 2009 yılı için global işsizlik tahminini yükseltti. ILO, işsiz sayısını bu yıl kötüleşen istihdam piyasası nedeniyle rekor kırarak 239 milyona çıkacağını öngördü. ILO, mart ayında yaptığı tahminde 2009'da işsiz sayısının 24-52 milyon arasında artacağını olacağını öngörmüştü. ILO'nun cari projeksiyonu ise 39-59 milyon artışa işaret ediyor. Bu işsiz sayısının 220-239 milyon arasında oluşacağını ifade ediyor. ILO tarafından açıklanan bu ciddi veri dünya ekonomi kurmaylarının dikkatlerini her zamankinden fazla işsizlik sorununa çevirmelerini sağladı.
Bulgaristan’da işsizlik Eylül ayı itibariÇalışma ve Sosyal Bakanlığı verilerine göre, Ağustos ayı %7.88 oranındaki işsizliğe nazaran bu oran Eylül ayında %8.03’e çıktı. Çalışma ve Sosyal Bakanlığı, ortalama yıllık işsizlik oranının %8 çıvarlarında olmasını beklerken işverenler ve sendikalar bu oranın %10 seviyesini aşmasını bekliyor.
yle %8.03’e ulaştı . Cantay Kocaömer

İlgili konuları ara

Yanıtlar