İştar, Akad mitolojisindeki bir tanrıça. Sümer mitolojisindeki İnanna'dan türemiştir; İştar'a İnanna'nın Akad mitolojisindeki hali denilebilir. Kökeni kuzeybatı Semitik tanrıça Astarte'ye dayanır. İştar'ın Astarte, Anunit ve Atarsamain olarak da anıldığı olmuştur.

İştar

İştar, Akad mitolojisindeki bir tanrıça. Sümer mitolojisindeki İnanna'dan türemiştir; İştar'a İnanna'nın Akad mitolojisindeki hali denilebilir. Kökeni kuzeybatı Semitik tanrıça Astarte'ye dayanır. İştar'ın Astarte, Anunit ve Atarsamain olarak da anıldığı olmuştur.

İnanna Utu/Shamash'ın ikiz kız kardeşi, Nanna/Sin'in kızıdır. Enlil'in dünyasında ilk doğan odur. Verilen ilk isimler Sümerceyken ikinciler Akadlar tarafından bu tanrılara verilen isimlerdir.

Tanrıça İştar Venüs gezegenini temsil eder.

İştar'ın batı dillerindeki kullanılan karşılığı, yıldız anlamında star (İngilizce), Stern (Almanca)'dır. Eski dönemlerde batıda, haftanın her bir günü, birine ayrılarak güneş, ay ve beş yıldıza (bazıları gezegen) tapılıyordu. Saturday olarak kullanımdaki ingilizce sözcük, Satürn gezegenine adanmıştı.

İştar

Doğu Anadolu ile Azerbaycan'da çalınan bir çalgı türü.

İlgili konuları ara

Yanıtlar