I���� Sava��

iç savaş

İç savaş bir ülkenin kendi içindeki grupların birbirlerine karşı savaştığı geniş kapsamlı bir silahlı çatışma ortamına denir.

İhvanü's-Safa

on birinci asrın ikinci yarısında Basra’da ortaya çıkan İsmâiliyye fırkasına bağlı gizli bir cemiyyet veya felsefî ekol. Bu ekola mensub olan kişiler birbirlerine saf, temiz kardeşler mânâsında “İhvânü’s-Safâ” dedikleri için bu adla meşhur olmuşlardır.Küç...

İsmail Safa

İsmail Safa Servet-i Fünun edebiyatı şairlerinden, 1867’de Mekke’de doğdu. Merve ile Safa arasındaki Mes’a Mahallesinde doğduğu için kendisine Safa adı verilmiştir. Babası Mehmed Behçet Efendi, Hicaz Mektupçuluğu vazifesindeyken vefat etmiştir. Tarih düşü...

I. Sava

Sava (Sırpça: Свети Сава, Sveti Sava, Sırp-Hırvatça telaffuz: [sʋɛ̂ːtiː sǎːʋa], (Latince:  Saint Sabbae); 1174 – 27 Ocak 1236) Sırp prens, Ortodoks keşiş

Sava

Aziz Sava

Cava adası

Asya'nın güneydoğusunda bulunan, Endonezya Birleşik Devletlerine bağlı bir ada. Yüzölçümü 121.622 kilometrekare, nüfusu 59 milyon kadardır. Uzunluğu 1.000 kilometre eni 64-200 kilometredir.

Saga Hava Yolları

Saga Hava Yolları (''Saga Hava Taşımacılığı A.Ş.'') İstanbul,Türkiye merkezli bir havayolu şirketidir. Tarifeli iç ve dış hat seferi yapmayan şirketin operasyon şekli ağırlıklı olarak uçakların ekipleri ile birlikte başka havayollarına kiralanmasıdır. Pak...

Sava Nehri

Sava Nehri (Boşnakça, Hırvatça, Slovence ve Sırpça: Sava - Almanca: Save / Sau - Macarca: Száva) Avrupa'da bir akarsudur. Tuna Nehri'nin sağ kollarından biridir.

Sava

Sava Nehri (Boşnakça, Hırvatça, Slovence ve Sırpça: Sava - Almanca: Save / Sau - Macarca: Száva) Avrupa'da bir akarsudur. Tuna Nehri'nin sağ kollarından biridir.