I�� Mo��Olistan ��Zerk B��Lgesi

adi diferansiyel denklem

İndirgenme

ısı denklemi

matematiksel sabit

j-değişmezi

düzlem dalga

Eniyileme

Yükseltgeme

boş fonksiyon