I��I��Leri Bakanl������

Selim İleri

30 Nisan 1949'da İstanbul'da doğdu. 1968'de Atatürk Lisesi'ni bitirdi. Bir süre İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne devam etti.

Celal Nuri İleri

Gazeteci ve yazar Celal Nuri İleri 2 Kasım 1938'de İstanbul'da öldü. 1881'de Gelibolu'da doğan Celal Nuri İleri Mekteb-i Sultani'yi ve Hukuk Mektebi' ni bitirdi. 1908 Meşrutiyeti'nin ilanından sonra İkdam, Le Courrier d'Orient, Jeune Turc gazetelerinde v...

Diyanet İşleri Başkanlığı

Diyanet İşleri Başkanlığı din işlerini yürütmekle vazifeli devlet dairesi. Şer’iyye ve evkaf vekaletinin kaldırılmasından sonra 3 Mart 1924’te Diyanet İşleri Reisliği adıyla kuruldu. 22 Haziran 1965 senesinde kabul edilen Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş...

Terkîb-i bend

Terkîb-i Bend aşağıdaki anlamlara gelebilir:

siumut

granülasyon dokusu

soyuzmultfilm

Ziggy Stardust

irlanda milliyetçiliği

Konsole

<i><b>Konsole</b> aynı zamanda konsol kelimesinin Almanca karşılığıdır.</i>