I��Ki Deli

İki zamanlı motor

İki zamanlı motor, içten yanmalı bir motor tipidir. Daha yaygın olarak kullanılan dört zamanlı motordan farkı, pistonun lineer hareketlerinde 4 yerine 2 stroka sahip olmasıdır. Fakat bu iki strokta, 4 zamanlı motorda oluşan 4 işlemde (emme, sıkıştırma, ya...

Amre Binti Abdurrahman

AMRE BİNTİ ABDURRAHMAN Medine'de yedinci ve sekizinci yüzyıllarda yetişmiş olan hadis ve fıkıh alimi kadın Tabii. İsmi, Amre binti Abdurrahman bin Sa’d bin Zürare el-Ensariyye en-Neccariyye’dir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 724 (H.106) senes...

Osman-ı Zinnureyn

Osman-ı Zinnureyn Eshab-ı kiramın en büyüklerinden ve Peygamberimizin damadı, üçüncü halifesi. 577 senesinde Mekke'de doğdu. Babası Affan olup, Kureyş kabilesinin Beni Ümeyye kolundandır. Annesi ise Erva binti Küreyz'dir. Hem ana hem baba yönünden soyu, A...

Deli (kitap)

Yazar Aslıhan Özen tarafından kaleme alınan mistik bir romandır.. Genç bir kızın bir deli ile karşılaşması ve onunla olan sohbetleriyle çıktığı ruhsal yolculuğu anlatır.

Alibey, Meriç

Alibey, Edirne ilinin Meriç ilçesine bağlı bir köydür.

Ehli Beyt

Ehli Beyt, bir İslam dini terimi. İslam dininin son peygamberi Muhammed`in ev ahalisi ve akrabalarını, kısacası ailesini tanımlamak için kullanılır.

Bişr-i Hafi

BİŞR-İ HAFİ Evliyanın büyüklerinden. İsmi, Bişr bin Haris bin Abdurrahman Hafi olup, künyesi Ebu Nasr'dır. Bişr-i Hafi diye meşhur olmuştur. 767 (H. 150) senesinde Merv'in Bekird bölgesinde doğdu. 841 (H. 227) senesinde Bağdat'ta vefat etti. Kabri ziyaret...

Vehb bin Münebbih

Vehb bin Münebbih Tabiin devrinde yetişmiş Ünlü hadis alimlerinden. İsmi; Vehb bin Münebbih, künyesi Ebu Abdullah'tır. Yemen'e sonradan yerleşmiş olan İranlılardandır. Hemmam bin Münebbih'in kardeşidir. 645(H. 24) senesinde Yemen'in San'a şehrinde doğdu....

Fudayl bin Iyad

Fudayl bin Iyad evliyanin büyüklerinden. Künyesi, Ebu Ali´dir. Semerkand´da Ebiverd kasabsinin Ferdin köyünde 726 (H.

Mina

Mina Mekke'nin doğusundaki dağların eteğinde ve buradan Arafat'a giden yol üzerinde bulunan bir yerin adı. Hac ibadetini yaparken, kurban kesmek ve Cemre yerini gösteren duvarın dibine taş atmak için gidilen yer. Peygamber İbrahim Halilullah'ın oğlu İsmai...