I��Ki Ruhlu

İki zamanlı motor

İki zamanlı motor, içten yanmalı bir motor tipidir. Daha yaygın olarak kullanılan dört zamanlı motordan farkı, pistonun lineer hareketlerinde 4 yerine 2 stroka sahip olmasıdır. Fakat bu iki strokta, 4 zamanlı motorda oluşan 4 işlemde (emme, sıkıştırma, ya...

Mister Bison

Shelob

Cirith Ubgol'da yaşayan dev ölümcül örümcek, kötü ruhlu bir Maia olan Ungoliant'ın kızıdır Shelob. Beleriand'ın yıkılışından kurtulan Shelob Mordor'a gelmiş çocukları ise Mirkwood'da yaşamıştır. Doğum ve ölüm tarihi tam olarak bilinmez fakat Güneşin 1. ça...

ruhlu

İki ruhlu

Siyasal Bilgiler Okulu

Mekteb-i mükiye olarak bilinen okulun adı cumhuriyet döneminde siyasal bilgiler fakültesi olarak değiştirilmiştir. Okulda üst derecede devlet memurlarının yetişmesi için gerekli olan dersler tecrübeli hocalar tarafından verilmektedir.

Ali Ramiteni

ALİ RAMİTENİ İslam alimlerinin ve evliyanın büyüklerinden. Silsile-i aliyye diye bilinen büyük alimlerin ve velilerin on ikincisidir. “Azizan” ve “Pir-i Nessac” isimleri ile meşhurdur. Buhara’ya on beş kilometre olan Ramiten adında büyük bir kasabada doğd...

Lynn Redgrave

Lynn Redgrave

Lynn Redgrave