I��Kitelli (M��Zik Aleti)

ikitelli

İkitelli, İstanbul (İstanbul'da bir semt)

İkitelli (çalgı)

İkitelli adındaki tamburalar, gerek Anadolu'da, gerekse Mısır ve Yunanistan gibi komşu memleketlerde geçen yüzyılın sonralarına kadar kullanılmakta devam etmişlerdir. Yunanistan'ın halk dilinde "iki telli" saz kelimesi kitelis şeklini almıştı. İkitelli sa...

iki telli

İkitelli (müzik aleti)

İkitelli adındaki tamburalar, gerek Anadolu`da, gerekse Mısır ve Yunanistan gibi komşu memleketlerde geçen yüzyılın sonralarına kadar kullanılmakta devam etmişlerdir. Yunanistan`ın halk dilinde "iki telli" saz kelimesi kitelis şeklini almıştı. İ...

çifteli

İkitelli (çalgı) (Çift telli) bir Arnavut sazıdır ve Çiftetelli'den gelmektedir.

İslâm

İslam, Allah'ın insanlara Hz. Muhammed (sav) aracılığı ile gönderdiği son ilahi dindir. Arapçada seleme (Allah'a tamamen bağlanmak) kökünden gelen İslam sözcüğünün Türkçe anlamı "Allah'a ve onun buyruklarına kayıtsız şartsız inanan" demektir. Bu kelime...

feldspat

Feldspat Alm. Feldspat (m), Fr. Feldspath (m), İng. Feldspar. Önemli bir mineral grubu. Tabiatta çok miktarda bulunur.Volkanik kayaların başta gelen bileşeni olup, alüminyum silikatin, potasyum, sodyum, kalsiyum ve nadiren baryum bileşikleridir.İki ayrı t...

gayzer

Kaynaç (veya gayzer), düzenli veya düzensiz aralıklarla, suları yukarı doğru fışkırarak patlama yapan bir sıcak su kaynağı. Gayzer sözcüğü İzlanda'daki bir kaynaç olan Gjósa'nın adından türemiştir.

Âli Kapı

Âli Kapı (Âli Kapısı), (, ''Âli Kapu''), İran'ın İsfahan şehrinde Safevi dönemi sarayı. Dünyanın en büyük meydanlarından biri olan Nakş-ı Cihan Meydanı'nın batısında bulunur.