I��Nternet

İnternet Telefonu

Panama Internet IP üzerinden uluslararası ses iletişimini VOIP engelledi. Panama yasakçı ilk ülke değil. Meksika, İsrail, Mısır ve Küba daha önce bu konuda aynı davranışta bulunmuşlardı.

İnternet protokol takımı

İnternet protokol takımı, İnternet'in çalışmasını sağlayan bir iletişim protokolleri bütünüdür. Bazen TCP/IP protokol takımı olarak da adlandırılır. TCP (Transmission Control Protocol ) ve IP (Internet Protocol) ün kısaltmalarıdır.

internet sanatı

Internet sanatı, Internet'i temel gereç (mecra) olarak kullanan ve video sanatında olduğu gibi konusunu da kullandığı mecradan alan; dolayısıyla Internet, Internet kültürü, teknoloji-toplum ilişkileri gibi konuları irdeleyen kültürel üretim şekli, sanat ç...

İnternet (cins isim)

İnternet ,yönelticiler ile birbirine bağlanmış herhangi bir ağlar kümesini tanımlamak için kullanılır. İsmini interconnected (kendi arasında bağlı) ve network (ağ) kelimelerinin birleştirilmesinden alır.

İnternet (terim isim)

İnternet, yönelticiler ile birbirine bağlanmış herhangi bir ağlar kümesini tanımlamak için kullanılır. İsmini ''interconnected'' (kendi arasında bağlı) ve ''network'' (ağ) kelimelerinin birleştirilmesinden alır. Artık kullanımda olmayan bir terim olarak '...

Imap

İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu

İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN, İngilizce ''Internet Corporation for Assigned Names and Numbers''), internetin iş dünyası, teknik, akademik ve kullanıcı gruplarının geniş katılımıyla oluşturulmuş kâr amacı gütmeyen bir özel sektör kuru...

MIME

Multipurpose Internet Mail Extensions (Çok amaçlı İnternet Posta Eklentileri); E-posta uygulamaları aracılığıyla gönderilecek olan iletiye çeşitli türdeki içeriği eklemek için kullanılan bir İnternet standartıdır. MIME Basit Posta Aktarım Protokolü'nü (Si...

IPv4

IP (Internet Protocol; ``İnternet Protokolü``), bilgisayarların İnterneti oluştururken kullandıkları adresleme protokolü olmakla beraber, yerel ağlarda İnternete bağlı olmadan da kullanılabilir.Bu protkolun şu anda yaygın kullanılan versyonu IPv4 olarak b...

ICANN