I��Ran Devrimi

Xinhai Devrimi

İhtilal

Devrim

İran devrimi

İran İslam Devrimi

İslam Devrimi

Macar Devrimi

Macar Devrimi: 1956´da Sovyetlerin isyanı bastırmasıyla sonuçlanan Macaristan´daki halk ayaklanması.

Milli Demokratik Devrim

İki Şehrin Hikayesi