I��Slam Felsefesi

Zümrüd Kuluzade

Zümrüd Kuluzade, Azerbeycan felsefe tarihçisi , felsefe doktoru, filozof, araştırmaçı.

İslâm felsefesi

İslam felsefesini, İslami felsefe ve İslam dunyasında gelişen felsefi akımlar olarak iki grupta değerlendirmek mümkündür.

Ortaçağ felsefesi

Klasik çağ ile modern çağ arasında kalan tarihsel dönemde söz konusu olan felsefe faaliyeti; düşünce tarihinde M.S. 1. ya da II. yüzyılla, XV. yüzyıl arasında kalan tarihsel kesitin felsefesi. Ortaçağ Felsefesi kendi içinde dört ayrı geleneği ihtiva eder...

Farabi (ek bilgi)

870-950 yılları arasında yaşamış olan İslam düşünürü. Asıl adı Ebu Nasr Muhammed ibn Uzluğ Tarhan olan Farabi’nin felsefe açısından büyük başarısı veya önemi, onun İslam kültüründe felsefeyi en tepe noktaya çıkarmasından ve felsefeyi İslam teolojisinden k...

Felsefi düşünce

En genel anlamı içinde, soru sormanın sonucu olan ve insan­la, insan yaşamıyla ilgili problemlere karşı ilginin gelişmesiyle başlayan düşünce türü.

Filibeli Ahmet Hilmi

Materyalizme karşı spiritüalizmi (tinselcilik) savunarak gelenekteki kelami düşünceden felsefeye geçişi temsil eden II. Meşrutiyet dönemi Osmanlı felsefecisi Filibeli Ahmet Hilmi, 1865’de Filibe’de doğdu, 1914’de İstanbul’da öldü. İlköğrenimini Filibe'de...

Osmanlı'da felsefe

Bu makalede, adından da anlaşılacağı üzere, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e kadar olan dönemde, Osmanlılar'daki felsefî faaliyetleri söz konusu edeceğiz. İlkin, Tanzimattan önce de, Osmanlılar'da, birtakım felsefî faaliyetlerin ve felsefe eğitiminin var olduğu...

İslam felsefesi

İslâm Felsefesi

Caner Taslaman

Caner Taslaman İstanbul`da doğdu; ilk, orta ve lise eğitimini doğduğu şehirde bitirdi. Kimya mühendisi bir annenin ve doktor bir babanın oğlu olarak küçük yaşlardan itibaren doğa bilimleri ile ilgilendi. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü`nde ünivers...