I��Vriz

İvriz Barajı

İvriz Barajı, Konya'da, İvriz Çayı üzerinde, sulama ve taşkın kontrolü amacıyla 1981-1985 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır.Toprak gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 5817000 m3, akarsu yatağından yüksekliği 43.60 m.

Batı Frizce

Kuzey Frizce

Saterland Frizcesi

Jungle Jitters

kriz

Kriz (buhran , bunalım) , bir örgütün üst düzey hedeflerini ve işleyiş biçimini tehdit eden veya hayatını tehlikeye sokan , acil karar verilmesi gereken , uyum ve önleme sistemlerini yetersiz hale getiren gerilim durumudur. “Kriz bir mekanizmanın mevcut k...

Vaiz ve vaz

Vaiz ve vaz öğüt vermek, nasihat etmek. İbadet yapmak için toplanılan mescit, cami gibi umumi yerlerde yapılan dini nasihat. İnsanlara doğru yolu göstermek için yapılan irşad hizmeti de bir vazdır. Vaz, insanların kalbini yumuşatacak ve Allahü tealanın az...

Ali Vasfi Kurt

Dr. Ali Vasfi Kurt (d. 1960, İzmit), Türk yazar, vaiz. 1982`de İstanbul Yüksek İslam Enstütüsü`nden mezun oldu. Henüz basılmamış olan "Risale-i Ahadiyye, Metni ve Tercümelerinin Yazmaları ve Risâle-i Tevhid Tercümesi" adlı çalışmayı mezuniyet te...

Bosna Krizi

Looking Glass Studios