I��Yonya

İyon Denizi

İon Denizi

Ali Kemali Paşa

Ionya

İzmir ile Büyük Menderes ırmaklarının bulunduğu bölgeye yerleşmişlerdir. Polis adı verilen şehir devletleri şeklinde yaşamışlardır. En önemlileri İzmir, Foça, Efes, Milet’dir. Bu şehir devletleri; aralarında ticari rekabet bulunması ve hürriyetlerine düşk...

Ionia

Ionya (Yunanca Ιωνία) batı Anadoluda antik bir bölge. İzmir yakınlarındadır.

İyonya Denizi

Emrullah Efendi

Emrullah Efendi eğitimci, yazar. 1858’de Lüleburgaz’da doğdu. Lüleburgaz Rüşdiyesini bitirdikten sonra, Mülkiye’ye girdi. 1871’de İdadi kısmını, daha sonra da yüksek kısmını bitirdi. Yanya, Selanik, Halep, İzmir maarif müdürlüklerinde bulundu. 1900 senesi...

Avlonyalı Mehmet Ferit Paşa

Avlonyalı Mehmet Ferit Paşa II. Abdülhamit saltanatında, 14 Ocak 1903 - 22 Temmuz 1908 tarihleri arasında beş yıl altı ay sekiz gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.Avlonya ileri gelenlerinden Mustafa Nuri Paşa isminde bir Arnavut beyinin oğludu...

Mehmed Akif Paşa

Mehmed Akif Paşa ya da Arnavut Mehmed Akif Paşa ya da Kalkandereli Mehmed Arif Paşa (1822-1893) Osmanlı Devleti'nin son döneminde yüksek derecede çeşitli görevlerde bulunmuş bir devlet adamıydı.

Şeyh Sadreddin-i Konev

Şeyh Sadreddin-i Konevi (1207 - 1274) esas ismi Eb'ül Me'ali Muhammed bin İshaktır. Dedesinin adını almıştır. Hicri 605 Miladi 1207 yılında Malatya'da doğdu.