50-I. Çiller Hükümeti

(25.06.1993-05.10.1995)


Başbakan: Tansu Çiller (İstanbul, DYP)
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: Erdal İnönü (İzmir, SHP) 25.06.1993-12.09.1993 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Murat Karayalçın (TBMM dışından, SHP) (19.09.1993-27.03.1995) atandı. Karayalçın'dan bu görevi Hikmet Çetin (Gaziantep, CHP) (27.03.1995-05.10.1995) devraldı.
Devlet Bakanı: Bahattin Alagöz (Gaziantep, SHP) 27.12.1994-27.03.1995
Devlet Bakanı: Necmettin Cevheri (Şanlıurfa, DYP)

I. Çiller Hükümeti

50-I. Çiller Hükümeti

(25.06.1993-05.10.1995)Başbakan: Tansu Çiller (İstanbul, DYP) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: Erdal İnönü (İzmir, SHP) 25.06.1993-12.09.1993 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Murat Karayalçın (TBMM dışından, SHP) (19.09.1993-27.03.1995) atandı. Karayalçın'dan bu görevi Hikmet Çetin (Gaziantep, CHP) (27.03.1995-05.10.1995) devraldı. Devlet Bakanı: Bahattin Alagöz (Gaziantep, SHP) 27.12.1994-27.03.1995 Devlet Bakanı: Necmettin Cevheri (Şanlıurfa, DYP) Devlet Bakanı: Yıldırım Aktuna (İstanbul, DYP) Devlet Bakanı: Mehmet Gölhan (Sakarya, DYP) 25.06.1993-24.10.1993 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Beytullah Mehmet Gazioğlu (Bursa, DYP) (24.10.1993-28.11.1993) atandı. Gazioğlu'ndan bu görevi Ali Şevki Erek (Tokat, DYP) (28.11.1993-30.05.1995) devraldı. Devlet Bakanı: İbrahim Tez (Ankara, SHP) 25.06.1993-27.07.1994 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Durmuş Fikri Sağlar (İçel, SHP) (27.07.1994-02.10.1994) atandı. Sağlar'dan Devlet Bakanlığı'nı Mehmet Gülcegün (Mardin, SHP) (05.10.1994-27.03.1995) devraldı. O da görevi Onur Kumbaracıbaşı'na (Hatay, CHP) (27.03.1995-05.10.1995) devretti. Devlet Bakanı: Bekir Sami Daçe (Adana, DYP) Devlet Bakanı: Türkan Akyol (TBMM Dışından, SHP) 25.06.1993-27.07.1994 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Önay Alpago (TBMM Dışından, SHP) (27.07.1994-27.03.1995) atandı. Alpago'dan Devlet Bakanlığı'nı Aysel Baykal (TBMM Dışından, CHP) (27.03.1995-05.10.1995) devraldı. Devlet Bakanı: Güneş Müftüoğlu (Zonguldak, DYP) 25.06.1993-28.11.1993 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Nurhan Tekinel (Kastamonu, DYP) (28.11.1993-14.08.1994) atandı. Tekinel'den bu görevi Ayvaz Gökdemir (Gaziantep, DYP) (14.08.1994-05.10.1995) devraldı. Devlet Bakanı: Nafiz Kurt (Samsun, DYP) Devlet Bakanı: Mehmet Kahraman (Diyarbakır, SHP) 25.06.1993-25.06.1994 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Azimet Köylüoğlu (Sivas, SHP) (27.07.1994-27.03.1995) atandı. Köylüoğlu'ndan bu görevi Algan Hacaloğlu (İstanbul, CHP) (27.03.1995-05.10.1995) devraldı. Devlet Bakanı: Cemil Erhan (Ağrı, DYP) 25.06.1993-07.02.1994 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Abdullah Aykon Doğan (Isparta, DYP) (07.02.1994-05.10.1995) atandı. Devlet Bakanı: Mustafa Çiloğlu (Burdur, DYP) 25.06.1993-28.11.1993 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Abdülbaki Ataç (Balıkesir, DYP) (28.11.1993-05.10.1995) atandı. Devlet Bakanı: Erman Şahin (Muğla, SHP) 25.06.1993-27.07.1994 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Salih Sümer (Diyarbakır, SHP) (27.07.1994-27.03.1995) atandı. Sümer'den bu görevi Ziya Halis (Sivas, CHP) (27.03.1995-18.06.1995) devraldı. Devlet Bakanı: Ahmet Şanal (Adana, DYP) 25.06.1993-28.11.1993 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Mehmet Ali Yılmaz (Trabzon, DYP) (28.11.1993-15.07.1994) atandı. Yılmaz'dan bu görevi Esat Kıratlıoğlu (Nevşehir, DYP) (14.08.1994-05.10.1995) devraldı. Devlet Bakanı: Şükrü Erdem (Bursa, DYP) Adalet Bakanı: Mehmet Seyfi Oktay (Ankara, SHP) 25.06.1993-27.07.1994 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Mehmet Moğultay (İstanbul, SHP) (27.07.1994-05.10.1995) atandı. Milli Savunma Bakanı: Nevzat Ayaz (Çankırı, DYP) 25.06.1993-24.10.1993 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Mehmet Gölhan (Sakarya, DYP) (24.10.1993-05.10.1995) atandı. İçişleri Bakanı: Beytullah Mehmet Gazioğlu (Bursa, DYP) 25.06.1993-24.10.1993 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Nahit Menteşe (Aydın, DYP) (24.10.1993-05.10.1995) atandı. Dışişleri Bakanı: Hikmet Çetin (Gaziantep, SHP) 25.06.1993-27.07.1994 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Mümtaz Soysal (Ankara, SHP) (27.07.1994-28.11.1994) atandı. Soysal'dan bu görevi Murat Karayalçın (TBMM Dışından, SHP) (12.12.1994-27.03.1995) devraldı. Karayalçın da görevini Erdal İnönü'ye (İzmir, CHP) (27.03.1995-05.10.1995) teslim etti. Maliye ve Gümrük Bakanı: İsmet Attila (Afyon, DYP) Milli Eğitim Bakanı: Nahit Menteşe (Aydın, DYP) 25.06.1993-24.10.1993 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Nevzat Ayaz (Çankırı, DYP) (24.10.1993-05.10.1995) atandı. Bayındırlık ve İskan Bakanı: Onur Kumbaracıbaşı (Hatay, SHP) 25.06.1993-27.07.1994 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Mustafa Yılmaz (Gaziantep, SHP) (27.07.1994-23.09.1994) atandı. Yılmaz'dan bu görevi Halil Çulhaoğlu (İzmir, SHP) (05.10.1994-27.03.1995) devraldı. O da görevini Erman Şahin'e (Muğla, CHP) (27.03.1995-15.07.1995) teslim etti. Şahin'den sonra Bayındırlık ve İskan Bakanı Halil Çulhaoğlu (İzmir, CHP) (15.07.1995-05.10.1995) oldu. Sağlık Bakanı: Rıfat Serdaroğlu (İzmir, DYP) 25.06.1993-28.11.1993 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Mehmet Kazım Dinç (Kocaeli, DYP) (28.11.1993-14.08.1994) atandı. Dinç'ten bu görevi Doğan Baran (Niğde, DYP) (14.08.1994-05.10.1995) devraldı. Ulaştırma Bakanı: Mehmet Köstepen (İzmir, DYP) 25.06.1993-12.04.1995 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Ali Şevki Erek (Tokat, DYP) (29.05.1995-05.10.1995) atandı. Tarım ve Köyişleri Bakanı: Refaiddin Şahin (Ordu, DYP) Çalışma ve Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Moğultay (İstanbul, SHP) 25.06.1993-27.07.1994 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Nihad Matkap (Hatay, SHP) (27.07.1994-27.03.1995) atandı. Matkap'tan sonra Aydın Güven Gürkan (İçel, CHP) (27.03.1995-04.06.1995) bu görevi üstlendi. Gürkan, kısa süreli bakanlığının ardından Çalışma ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı Ziya Halis'e (Sivas, CHP) (18.06.1995-05.10.1995) devretti. Sanayi ve Ticaret Bakanı: Mehmet Tahir Köse (Amasya, SHP) 25.06.1993-27.07.1994 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Mehmet Dönen (Hatay, SHP) (27.07.1994-27.03.1995) atandı. Dönen'den sonra bu görevi Hasan Akyol (Bartın, CHP) (27.03.1995-05.10.1995) üstlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Veysel Atasoy (Antalya, DYP) Kültür Bakanı: Durmuş Fikri Sağlar (İçel, SHP) 25.06.1993-27.07.1994 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Timurçin Savaş (Adana, SHP) (27.07.1994-27.03.1995) atandı. Savaş'tan bu görevi Ercan Karakaş (İstanbul, CHP) (27.03.1995-24.06.1995) devraldı. Karakaş'ın ardından Kültür Bakanı İsmail Cem (İstanbul, CHP) (07.07.1995-05.10.1995) oldu. Turizm Bakanı: Abdülkadir Ateş (Gaziantep, SHP) 25.06.1993-27.07.1994 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Halil Çulhaoğlu (İzmir, SHP) 27.07.1994-05.10.1994 atandı. Çulhaoğlu'ndan sonra sırasıyla Şahin Ulusoy (Tokat, SHP) (05.10.1994-27.03.1995) ve İrfan Gürpınar (Kırklareli, CHP) (27.03.1995-05.10.1995) Turizm Bakanı oldu. Orman Bakanı: Hasan Ekinci (Artvin, DYP) Çevre Bakanı: Rıza Akçalı (Manisa, DYP)

Ayrıca bakınız

Liste - Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri

Yanıtlar