45 I. Özal Hükümeti

(13.12.1983-21.12.1987)


Başbakan: Turgut Özal (İstanbul)
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: İsmet Kaya Erdem (İzmir)
Devlet Bakanı: İsmail Özdağlar (Manisa) 13.12.1983-05.01.1985 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Cemal Büyükbaş (Eskişehir) (05.01.1985-13.09.1985) atandı. Büyükbaş'tan Devlet Bakanlığı görevini Mehmet Vehbi Dinçerler (Gaziantep) (13.09.1985-21.12.1987) devraldı.
Devlet Bakanı: Ahmet Kurtcebe Alptemoçin (Bursa) 13.12.1983-26.10.1984 tarihleri

I. Özal Hükümeti

45 I. Özal Hükümeti

(13.12.1983-21.12.1987)Başbakan: Turgut Özal (İstanbul) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: İsmet Kaya Erdem (İzmir) Devlet Bakanı: İsmail Özdağlar (Manisa) 13.12.1983-05.01.1985 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Cemal Büyükbaş (Eskişehir) (05.01.1985-13.09.1985) atandı. Büyükbaş'tan Devlet Bakanlığı görevini Mehmet Vehbi Dinçerler (Gaziantep) (13.09.1985-21.12.1987) devraldı. Devlet Bakanı: Ahmet Kurtcebe Alptemoçin (Bursa) 13.12.1983-26.10.1984 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Ahmet Karaevli (Tekirdağ) (26.10.1984-21.12.1987) atandı. Devlet Bakanı: Sudi Neş'e Türel (Antalya) 13.12.1983-05.01.1985 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Mustafa Tınaz Titiz (İstanbul) (05.01.1985-21.12.1987) atandı. Devlet Bakanı: Ahmet Mesut Yılmaz (Rize) 13.12.1983-17.10.1986 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Hasan Celal Güzel (Gaziantep) (17.10.1986-21.12.1987) atandı. Devlet Bakanı: Abdullah Tenekeci (Konya) Devlet Bakanı: Kazım Oksay (Bolu) Devlet Bakanı: Ali Hüsrev Bozer (Ankara) 17.10.1986-21.12.1987 Adalet Bakanı: Mehmet Necat Eldem (Mardin) 13.12.1983 -17.10.1986 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Mahmut Oltan Sungurlu (Gümüşhane) (17.10.1986-16.09.1987) atandı. Sungurlu'dan Adalet Bakanlığı'nı Halil Ertem (TBMM dışından) (16.09.1987-21.12.1987) devraldı. Milli Savunma Bakanı: Zeki Yavuztürk (Elazığ) İçişleri Bakanı: Ali Tanrıyar (İstanbul) 13.12.1983-26.10.1984 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Yıldırım Akbulut (Erzincan) (26.10.1984-16.09.1987) atandı. Akbulut'tan İçişleri Bakanlığı'nı Ahmet Selçuk (TBMM dışından) (16.09.1987-21.12.1987) devraldı. Dışişleri Bakanı: Vahit Melih Halefoğlu (Ankara) Maliye ve Gümrük Bakanı: Vural Arıkan (İzmir) 13.12.1983-26.10.1984 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Ahmet Kurtcebe Alptemoçin (Bursa) (26.10.1984-21.12.1987) atandı. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Vehbi Dinçerler (İstanbul) 13.12.1983-13.09.1985 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Metin Emiroğlu (Malatya) (13.09.1985-21.12.1987) atandı. Bayındırlık ve İskan Bakanı: İsmail Safa Giray (İstanbul) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı: Mehmet Aydın (Samsun) 13.12.1983-17.10.1986 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Mustafa Kalemli (Kütahya) (17.10.1986-21.12.1987) atandı. Ulaştırma Bakanı: Veysel Atasoy (Zonguldak) 13.12.1983-16.09.1987 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine İhsan Pekel (TBMM dışından) (16.09.1987-21.12.1987) atandı. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı: Hüsnü Doğan (İstanbul) Çalışma ve Gençlik ve Spor Bakanı: Mustafa Kalemli (Kütahya) 13.12.1983-17.10.1986 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu (Sivas) (17.10.1986-21.12.1987) atandı. Sanayi ve Ticaret Bakanı: Hüseyin Cahit Aral (Ankara) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Cemal Büyükbaş (Eskişehir) 13.12.1983-05.01.1985 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Sudi Neş'e Türel (Antalya) (05.01.1985-21.12.1987) atandı. Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu (Sivas) 13.12.1983-17.10.1986 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Ahmet Mesut Yılmaz (Rize) (17.10.1986-21.12.1987) atandı.

Ayrıca bakınız

Liste - Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri

Yanıtlar