I. Ahmed

Kısaca: Sultan Birinci Ahmed 18 Nisan 1590 günü Manisa'da doğdu. Babası Sultan Üçüncü Mehmed, annesi Handan Sultan'dır. Çok mükemmel bir tahsil gördü. Arapça ve Farsça'yı mükemmel derecede konuşurdu. Ok atmak, kılıç kullanmak, ata binmek gibi savaş ve askerlik alanlarında çok usta olan Sultan Birinci Ahmed, ava ve cirit oyununa çok düşkündü. Çok sade giyinirdi. ...devamı ☟

I. Ahmed
I. Ahmed

Sultan Birinci Ahmed 18 Nisan 1590 günü Manisa'da doğdu. Babası Sultan Üçüncü Mehmed, annesi Handan Sultan'dır. Çok mükemmel bir tahsil gördü. Arapça ve Farsça'yı mükemmel derecede konuşurdu. Ok atmak, kılıç kullanmak, ata binmek gibi savaş ve askerlik alanlarında çok usta olan Sultan Birinci Ahmed, ava ve cirit oyununa çok düşkündü. Çok sade giyinirdi.

Detaylı bilgi için bakınız: Sultan Birinci Ahmed

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ahmed bin Hanbel
3 yıl önce

Ahmed bin Hanbel, (Arapça: ‏‎‎‎‎‎‎‎‎أحمد بن حنبل‏‎‎‎‏‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎) (d. 780, Bağdat - ö. 31 Temmuz 855, Bağdat) Hanbelî Mezhebi'nin öncüsüdür. İmam-ı Şafiî'nin...

Ahmed bin Hanbel, 780, 855, Arapça, Bağdat, Hadis, Hanbeli mezhebi, Şafii, Müsned
Ahmed Yesevî
6 yıl önce

adı: Ahmed bin İbrâhim bin İlyâs Yesevî idi. Yesevîlik adı verilen tasavvufî akımının mimârı olan "Hazret-i Türkistan" nâmıyla da meşhur "Hâce Ahmed Yesevî"...

III. Ahmed
3 yıl önce

öz kardeşi olan Sultan III. Ahmed, iyi bir tahsil ve terbiye görmüş, ünlü hocalardan dersler almıştı. Sultan III. Ahmed, ağabeyi Sultan II. Mustafa'nın...

III. Ahmet, 1673, 16 Aralık, 1703, 1711, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1724
Hersekzade Ahmed Paşa
6 yıl önce

Hersekzade Ahmed Paşa (1459, Hersek-Novi - 1517, Kızılçöl, Maraş) II. Bayezid saltanatında 1497-1498, 1503-1506, 1511 tarihlerinde dört defa ve I. Selim saltanatında...

Hersekli Ahmed Paşa, 1497, 1498, 1503, 1506, 1515, 1516, Ayas Mehmed Paşa, Damat Rüstem Paşa, Damat Çelebi Lütfi Paşa, Dukakinoğlu Ahmed Paşa
Ahmed-i Dâ'i
6 yıl önce

hiçbiri basılmamıştır. Ahmed-i Dâ'i'nin kendi el yazısıyla olan dîvanı da basılı olmayıp Bursa'da Orhan Gazî Kütüphanesi'ndedir. Ahmed-i Dâ'i bu divanı Hacı...

Ahmed-i Dâ`i, 14. yüzyıl, 1402, 1410, 1413, 1421, 15. yüzyıl, Edebiyat, Edebiyat Portalı, Germiyan, Kadı
Dukakinoğlu Ahmed Paşa
6 yıl önce

Dukakinoğlu Ahmed Paşa (d.? - ö. Mart 1515), I. Selim saltanatında 18 Aralık 1514 ile Mart 1515 tarihleri arasında toplam iki buçuk ay sadrazamlık yapmış...

Dukakinoğlu Ahmed Paşa, 1512, 1515, Ayas Mehmed Paşa, Damat Rüstem Paşa, Damat Çelebi Lütfi Paşa, Gedik Ahmed Paşa, Hadim Ali Paşa, Hadim Sinan Paşa, Hadim Süleyman Paşa, Hersekli Ahmed Paşa
Ahmed Fakih
3 yıl önce

Hoca Ahmed Fakih ya da Sultan Hoca Fakih adları ile bilinen Ahmed Fakih (d. 1221 ya da 1230 ) 13. yüzyılın ilk yarısında yaşamış olan tasavvuf şairidir...

Ahmed bin el-Keyyâl bin el-Khasibî
6 yıl önce

bulunmağa başladı. Cenâb-ı Hakk'ın insanı Ahmed isminin şekline uygun olarak yarattığını ve kendisinin Kâim olduğunu ileri süren "Ahmed bin el-Keyyâl bin el-Khasibî"...