I. Attalos

Kısaca: Pergamon Krallığı'nın üçüncü yöneticisidir. I. Eumenes'den sonra MÖ 241-197 yılları arasında hükümdarlık yapmıştır. ...devamı ☟

Pergamon Krallığı'nın üçüncü yöneticisidir. I. Eumenes'den sonra MÖ 241-197 yılları arasında hükümdarlık yapmıştır. Attalos Hanedanı'nı kuran Filetairos'un küçük kardeşi Attalos'un torunudur. Babasının adı da Attalos'dur. Annesi Antakyalı prenses Antiochis'tir. Kyzikoslu Apollonis ile evlenmiş ve Eumenes, Attalos, Filetairos, Atheneaos adlı bilinen dört oğlu olmuştur. Orta Anadolu'ya yerleşen ve tüm Anadolu'yu haraca kesen Galatlar'a karşı savaşmış ve büyük bir zafer kazanmıştır. Bu nedenle kendine "soter", "kurtarıcı" ünvanı verilmiştir. Küçük bir kent devletçiği olan Pergamon'un sınırlarını genişletmiş ve "Kral" (basileos) ünvanını almıştır. Kaynakça *Hansen, Esther V. (1971). The Attalids of Pergamon. Ithaca, New York: Cornell University Press; London: Cornell University Press Ltd. ISBN 0-8014-0615-3. *Kosmetatou, Elizabeth (2003) "The Attalids of Pergamon," in Andrew Erskine, ed., A Companion to the Hellenistic World. Oxford: Blackwell: pp.159–174. ISBN 1-4051-3278-7. text

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.