I. Clement

Kısaca: Aziz Papa I. Clement (ö. M.S. 99) ve Clemens Romanus olarak da bilinir. Aziz Papaların 4. sırasında yer almaktadır. ...devamı ☟

Aziz Papa I. Clement (ö. M.S. 99) ve Clemens Romanus olarak da bilinir. Aziz Papaların 4. sırasında yer almaktadır. Hayatı Aziz Papa I. Clement hakkında yeterli bilgi bulunamamaktadır. Papalığından önceki hayatına ilişkin bilgiler çok azdır. Papa Petrus döneminde, Roma Piskoposluğunu yürüttüğüne dair belgeler vardır. Bu piskoposluk döneminde, ona azizlik ünvanını uygun gördüler. Piskoposluğu döneminde, Hristiyanlığı uygun bir dille insanlara anlatıyor ve insanlara Hristiyanlığı sevdiriyordu. Dolayısıyla halk arasında hoşgörü, sevgi ve saygı kazandı. Papa Petrus, şehit edilince onun yerine gelen 2 papa (Linus, Anacletus) geçmiştir. Tahmin edilenlerin aksine, onlara karşı papa hakkı iddiasında bulunmamıştır. Dolayısıyla, papalar arasında en sabırlı ve hoşgörülü papa olarak bilinir. Mezheplerde Papa I. Clement Anglikan Kilisesi ve Lutheran Kilisesi, ilk kurulduğu yüzyıllarda sayılı papayı aziz saymaktaydı. Ancak, sonraki zamanlarda şehit edildiği ve yüksek kişiliği, 12 havariden olması sebebiyle "Aziz" olarak sayılmaktadır. Ortodokslar, 24 Kasım-25 Kasım arasında onun bayramı olarak kutlarlar. Papa I. Clement, yüksek kilise görevlilerine yazdığı ünlü mektubunda yaşlılara iyi davranılmasını, yoksullara yardım elinin uzatılmasını, yardımlaşmayı ve dayanışmayı öğütlemiştir. Clement, papalar arasında ilk papa tacını ve papalık kıyafetleriyle tanınan papadır. Ondan sonra, papalar bu kıyafetleri ve tacı giydiler. Öldürülmesi Hristiyan düşmanlığı azalsa da Roma'da hala devam ediyordu. Afrika'ya giden bir gemide, papa I.Clement vahşice öldürüldü. Romalı bir barbar grup, gemide papa I. Clement'in boynuna gemi çapasını doladılar. Sonra da çapayı denize attılar ve Papa I. Clement öldürüldü. (24 Kasım 99)

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.