I. Darius

Kısaca: Büyük Darius ( M.Ö. 549 - M.Ö. 485, (Xerxes Dārayawauš) M.Ö. 552 - 485 yılları arasında İran´ı yönetmiş olan imparator. Modern Farsça ...devamı ☟

Büyük Darius ( M.Ö. 549 - M.Ö. 485) M.Ö. 552 - 485 yılları arasında Eski adıyla Ahameniş İmparatorluğu bu günkü adıyla İran´ı yönetmiş olan imparator. Modern Farsça´da adı داریوش (Daryush), İbranice kaynaklarda דַּרְיָוֶשׁ (Daryaweş) Antik Yunanca´da Δαρεῖος (Darios), Latince ve Romalı tarihçilerin notlarında ise Darius biçiminde geçer. Ayrıca Darius yaptığı fetihler ile Persler için çok önemli sayılır.

Ayrıca Bakınız

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

III. Darius
2 yıl önce

III. Darius ya da Kodomannus (d. MÖ 380 - ö. MÖ 330; Farsça: داریوش Dâriyûş ), İran'da Ahameniş İmparatorluğu'nun son hükümdarıdır. MÖ 336- MÖ 330 yılları...

III. Darius, Büyük İskender, Farsça, İran
Nakş-ı Rüstem
2 yıl önce

şekilde bir tanesinin I. Darius'a ait olduğunu belirtir. I. Darius'un yanında, üç tanesinin, I. Serhas, I. Artaserhas ve II. Darius'a ait olduğuna inanılır...

Nakş-ı Rüstem, Arap Philip, Fars, Farsça, I. Darius, I. Şapur, III. Darius, III. Gordian, Persepolis, Sasani, Wikimedia Commons
I. Serhas
5 yıl önce

"kahramanlar kralı" anlamına gelmektedir. Pers kralı I. Serhas, yıllardan bu yana babası Darius'un Yunanlara karşı başlattığı savaşı sürdürmek için hazırlanıyordu...

Ahameniş İmparatorluğu
2 yıl önce

İmparatoru I. Darius geçmiştir. İlk olarak kabile isyanlarını bastırmış ve çeşitli alanlarda devrim niteliğindeki hareketlere girişmiştir. I. Darius da fetih...

Persepolis
2 yıl önce

MÖ 6. yüzyıl sonlarına doğru Pers Kralı I. Darius (Dara) tarafından kurulmuştur. Darius'dan sonra tahta çıkan I. Serhas (Xerxes) ve Artakserkses (Ardaşir)...

İran, Pers imparatorluğu, İran, Büyük İskender, Frigya, Mısır, Pers İmparatorluğu, İran, Şiraz, Apadana, I. Darius
Kral Yolu
2 yıl önce

Kral Yolu veya tam ismi ile Pers Kral Yolu Pers İmparatorluğu kralı I. Darius zamanında MÖ 5. yüzyılda onarılmış ve yeniden düzenlenmiş bir antik anayoldur...

Kral Yolu, Antik Roma, Antik Yunanistan, Arkeoloji, Bağdat, Diyarbakır, Herodotus, Irak, Musul, Pers İmparatorluğu, Persepolis
Eretria Kuşatması
5 yıl önce

uğradığında İyon Ayaklanması da kesin olarak çözülmüştür. Bunun üzerine I. Darius, Yunanistan'ın istilası için hazırlıklara başlamıştır. General Datis ve...

I. Artaserhas
2 yıl önce

"Neurofibromatosis"dir. I. Artaserhas büyükbabası I. Darius'un hükümdarlık döneminde doğdu. Babası I. Darius'un oğlu ve veliahdı idi ve onun yerine MÖ 485'te I. Serhas...