I. G��Lbahar Hatun

ISO 639:h

I. Gülbahar Hatun

Rotasyonel

ile gösterilen bir vektör alanının rotasyoneli, nabla operatörü () ile 'nin vektörel çarpımına eşittir.

Present Perfect Tense in Kullanıldığı Durumlar

A)Geçmişte yaptığımız işleri zaman belirtmeden anlatmak istediğimizde kullanılır.We have sold our houseShe has washed all the dishes.They have painted the chairs.

Hat

Çizgi, kalemle yazı yazmak. Kur’ân-ı kerîm harfleri ile yazılmış san’atlı yazı için Hüsn-i hat (güzel yazı) tâbiri kullanılmıştır. Çizme, yapma, kopye, basma ve işleme yazıları asıl hat yazısından ayrı yazılardır.

Mustafa Rakım Efendi

Mustafa Rakım Efendi Osmanlılar devrinde yetişen Ünlü hattatlardan. Hattat Rakım Efendi diye de bilinir. Babası, Mustafa Kaptan'dır. 1757 (H.1171) senesinde Ünye'de doğdu. 1826 (H. 1241) senesinde İstanbul'da vefat etti. Küçük yaştan itibaren ilim tahs...

Japon hat sanatı

İjevan

İkinci Bahar

İkinci Bahar, Türkiye'de nitelikli özel televizyon dizilerinin öncüsü olmuş dizidir. Atv'de yayınlanmıştır. İstanbul'a göç eden bir kebapçının başından geçenler anlatılır.

Yaşıl Han

Yaşıl Han - Türk ve Altay mitolojisinde Doğa Tanrısı. Yeşil Han veya Çeçil (Çecil, Cecil) Han olarak da söylenir. Doğayı korur, bitkilere can verir. Yedi Altay boyundan birisinin koruyucusudur. Doğanın yeşillenmesini ve doğumunu (baharı) yönetir. Tanrı Ül...