I. Hacı Giray (ö. 1466) Kırım Hanlığı `nın kurucusudur. Hacı Giray, Cengiz Han`ın oğullarından Cuci`nin küçük oğlu Tokay Timur soyundan gelmekteydi.

I. Hacı Giray

I. Hacı Giray (ö. 1466) Kırım Hanlığı `nın kurucusudur. Hacı Giray, Cengiz Han`ın oğullarından Cuci`nin küçük oğlu Tokay Timur soyundan gelmekteydi.

Hacı Giray babasının, Kırım`daki taht mücadelesi sonunda Litvanya`ya göç ettiği ve Kral Vitold`un yanına sığındığı sıralarda dünyaya geldi. Büyüdükten sonra, Litvanya Grandüklüğü ve Şirin kabilesinin yardımıyla Altınordu Devleti`nden bağımsız bir Kırım Hanlığı`nı kurdu. Kırım Hanlığı`nı kurma tarihi kesin olmamakla beraber, bastırdığı paranın 1441 tarihini taşımasından, belirtilen bu tarihten daha önceki yıllarda devleti kurmuş olduğu anlaşılmaktadır.

Hacı Giray da, diğer hanlar gibi üzerinde hak iddia ettiği Altınordu tahtını ele geçirmek için, Lehistan Kralı ve Moskova Rus Prensi ile anlaşma yapmaktan çekinmedi. Bu arada, Kefe Cenevizlilerine karşı, Fatih Sultan Mehmet ile de anlaştı.

} } } }

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar