La Haye Sözleşmesi, 18 Ekim 1907 yılında Hollanda`nın Lahey şehrinde kara savaşı talimatnamesi, kara ve deniz savaşı hukuku, tarafsız ülkelerin hak ye ödevleri, savaşın başlatılması, düşmanlıkların açılması hakkında imzalanan antlaşma.

I. Lahey Sözleşmesi

La Haye Sözleşmesi, 18 Ekim 1907 yılında Hollanda`nın Lahey şehrinde kara savaşı talimatnamesi, kara ve deniz savaşı hukuku, tarafsız ülkelerin hak ye ödevleri, savaşın başlatılması, düşmanlıkların açılması hakkında imzalanan antlaşma.

Uluslararası görüş ayrılıkları, zorunlu hakemlik ilkesinin bir konvansiyonla tespitine imkan vermedi. 1885`te olduğu gibi, 1907`de de devletler, silahlanmanın sınırlanması meselesinde uluslararası bir anlaşmaya varamayıp yalnızca bazı eylemlerde bulunulması yasaklanmıştır. Bu belgelerle, savaşanların hak ve yükümlülükleri kodifiye edilmiş, bazı silah ve maddelerin kullanımı yasaklanmış ve savaşan ile savaşmayan devletler arasındaki ayrımı belirtmiştir.antlaşma-taslak

İlgili konuları ara

Yanıtlar