I. Mithridates Ktistes veya I. Mitridat Ktistes (Yunanca Mιθριδάτης Kτίστης; MÖ 302-266 arası hüküm sürdü), Anadolu'daki Pontus Krallığının kurucusudur (''Ktistes'' kurucu demektir).

I. Mitridat Ktistes

I. Mithridates Ktistes veya I. Mitridat Ktistes (Yunanca Mιθριδάτης Kτίστης; MÖ 302-266 arası hüküm sürdü), Anadolu'daki Pontus Krallığının kurucusudur (Ktistes kurucu demektir). Mitridat Ktistes'in babası Kios'lu Mitridat, (günümüzde Bursa olan o zaman daha iyi bilinen klasik ismi olan "Prusias ad Mare" adını almamış olan) "Kios" şehrinin hükümdarıydı. Büyük İskender'in ölümünü izleyen taht mücadeleleri sırasında Antigon, rakibi Kassander'in Kios'lu Mitridat'in ile entrika çevirdiğinden şüphelenir ve, MÖ 302 veya 301'de, baba Mitridat'ı öldürtürür. Antigon, Oğul Mitridat'in niyetlerinden de şüphelendiği için onu da öldürme planları hazırlar. Ancak, Mitridat Ktistes, arkadaşı Demetrius Poliorcetes'un ikazı üzerine bir grup destekçisiyle Paflagonya'ya kaçarlar. Orada Kimiata'da güçlü bir kaleye yerleşirler. Tarihi kayıtlarda bundan sonraki 20 yıl konusunda bilgi bulunmamaktadır. Zamanla çeşitli yerlerden gelen pekçok başka askeri birlikler de ona katılır ve bu sayede Mitridat Pontus üzerindeki egemenliğini genişletir. Sonunda oğlu Ariobarzanes komutasındaki birlikler Amastris'i (günümüzdeki Amasra'yı) ele geçirmesiyle, Pontus Krallığı Karadeniz kıyısında bir üs edinir. Mitridat'in basileus ünvanını edindiği M.Ö. 281'in Pontus Krallığı'nın doğduğu yıl kabul edilebilir. Aynı yıl Bitinya'daki Heraklea Pontika ile ittifak kurup onları Selevkos'a karşı müdafa eder. Daha sonraları Mitridat, Ptoleme'nin yolladığı birliklere karşı Galatlı paralı askerleri kullanır ve Mısırlıları denize döker. Bu Galatlar sonraları Ankyra civarına yerleşirler. Mitridat'in hükümdarlığı 36 yıl sürmüştür. 266'da ölümünden sonra yerine oğlu Ariobarzanes geçti. Krallığın başkenti olan Amasya'ya yakın bir kral mezarına gömülmüştür. Sinop'un düşmesine kadar, aynı mezarlıkta Pontus Krallığı'nın diğer bütün kralları da gömülmüştür. ==Kaynakça == * I of Pontus Ingilizce Wikipedia "Mithridates I of Pontus" maddesi ==Ayrıca bakınız== *Pontus Krallığı *Pontus Kralları listesi ==Dış bağlantılar == * Appian, The foreign wars, Horace White (translator), New York, (1899) * Hazel, John; Who's Who in the Greek World, "Mithridates I" (1999) * Memnon, History of Heracleia, Andrew Smith (çevirmen), (2004) * Plutarch, Parallel Lives, " Demetrius", John & William Langhorne (çevirmen), (1770) * Smith, William (editor); Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, "Mithridates III", Boston, (1867) * Strabo, Geographica, H. C. Hamilton & W. Falconer (çevirmenler), London, (1903) *

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar