I. Murat

Sultan Birinci Murad 1326'da Bursa'da doğdu. Babası Orhan Gazi, annesi Bizans tekfurlarından birinin kızı olan Nilüfer Hatun'dur (Holofira). Sultan Birinci Murad uzun boylu, değirmi yüzlü ve iri burunluydu. Kalın ve adaleli bir vücuda sahipti. Başına mevlevi sikkesi üzerine testar sarılı bir başlık giyerdi. Çok sade giyinir ve kırmızı zeminli beyaz elbiseden hoşlanırdı. ...

I. Murat hakkında detaylı bilgi

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Sultan I. Murat Türbesi

Sultan 1. Murat Türbesi veya Meşhed-i Hüdavendigâr (Arnavutça: ''Tyrbja e Sulltan Muratit''; Sırpça: ''Grob Sultana Murata'' / ''Гроб Султана Мурата''; Türkçe: ''Meşhed-i Hüdavendigâr'' veya ''Sultan 1. Murat Türbesi''), Kosova’nın Priştine-Mitroviça yolu ...

Murat

Murat, aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Murat Hüdavendigar

Babası orhan gazinin ölmesi üzerine yerine oğlu murat geçti. Edirne'yi fethedip burayı başkent yaptı, sırpsındığı savaşında haçlıları yenilgiye uğrattı. Yine haçlıları birinci kosova savaşında yendi. Birinci Murat savaş alnında yaralılar arasında dolaşırken bir ...

Sultan Murat

Sultan Murat 5 değişik Osmanlı padişahı anlamına gelebilir:

I. Kosova Muharebesi

Osmanlı İmparatorluğu

Hacı Murat

Hayatı ünlü yazarların romanlarından, yüzlerce rivayete kadar konu olmuş Kuzey Kafkasya kahramanı Hacı Murat 19.yy başlarında Dağıstan’ın Hunzah bölgesinde dünyaya geldi. Kafkas-Rus savaşlarında ismini duyurmuş Gitino-Magoma’nın oğludur. Çoçuk yaşta Hunzah medresesinde ...

I. Çiller Hükümeti

50-I. Çiller Hükümeti (25.06.1993-05.10.1995) Başbakan: Tansu Çiller (İstanbul, DYP) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: Erdal İnönü (İzmir, SHP) 25.06.1993-12.09.1993 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Murat Karayalçın (TBMM dışından, SHP) ...

I. Meşrutiyet

Bütün eleştirilere rağmen Tanzimat döneminin, İmparatorluğun kurtarılması için yeni esaslar benimseyen, İslami devlet esasları yerine, batıda demokratik mücadelelerden geçerek kurulmuş olan meşruti sistemi amaçlayan bir neslin yetişmesini hazırlaması da yadsınamaz.

S. Murat Demiral

S. Murat Demiral 1962 İstanbul doğumlu, 1976 yılında İstanbul devlet konsevatuarında Ziya Polat ile trombona başladı 1977 yılında İstanbul Belediye konservatuarına geçtı burada 1 yıl Mahmut Doğuduyal ile çalıştı 1978 yılında tekrar Ziya Polat ile çalışmaya başladı. 1980 ...