I. Nikola, Rus çarı. 1796 yılında doğdu.

I. Nikola

I. Nikola, Rus çarı. 1796 yılında doğdu. Çar I. Pavel’in üçüncü oğludur. Çarlık geleneklerine göre, özel bir eğitimle yetiştirildi. 1817’de Rus ordusunda vazifeye başladı. 1825’te, önceleri kardeşi Çar I. Aleksandr’ın vekili olarak, Rusya’nın idaresini ele aldı. Kardeşi çarlıktan çekilince aynı yıl Rus Çarı oldu. I. Nikola Rus Çarı olduğunda, Avrupa Kıtası ihtilallerle çalkalanıyordu. I. Nikola, hür idare sisteminin karşı safında yer aldı. 1825’de Dekabrist isyanını bastırdı.

Sert ve sıkı bir idare tarzı kurdu. Kasım 1830’da başlayan Polonya isyanını, yedi ayda kanlı bir şekilde tamamen ortadan kaldırdı. Polonya’nın özel statüsünü kaldırıp, eyalet haline getirdi. Toprak reformu yapmak istediyse de köylüler isyan etti. Devrinde 556, köylü isyanı oldu. Hepsini bastırdı. İnanç hürriyetini kaldırıp, Ortodoksluk propagandası yaptırdı. Slavlığı Balkanlarda propaganda ettirip, Osmanlı Devletini bölmek istedi. Osmanlılar, Mora İsyanını bastırınca, Fransa ve İngiltere ile müttefik olup, Akdeniz’e Rus filosu gönderdi. Rus filosu Navarin baskınına katıldı. Osmanlı Devleti, Rusya’dan tazminat isteyince; 1828’de Osmanlılara savaş ilan etti. Tuna Nehri ağzını ve Doğu Karadenizin bir kısmını, 1829 Edirne Antlaşmasıyla Osmanlılardan Revan’ı da İran’dan aldı. Osmanlı Devletiyle yardımlaşmayı ihtiva eden 1833 Hünkar İskelesi Antlaşması imzalandı. Rusya’nın hududunu batıda Avrupa, doğuda Asya kıtaları üzerinde genişletti.

Rusya’yı 1848 Avrupa İhtilalleri dışında tutan Birinci Nikola, Kudüs’teki mübarek makamlarla ilgilendi. Ortodoksluğun hamisi rolünü oynadı. Osmanlı Devletinden ülkedeki Ortodoksların hamiliğini isteyince, kabul edilmedi. Osmanlı Devleti, Rusya’ya harp ilan etti. Fransa, İngiltere ve İtalya da, menfaatleri icabı, Birinci Nikola’ya cephe aldılar. Kırım Harbinde Ruslar Osmanlı Devleti ile müttefik askerlerine yenilince, 1. Nikola, 3 Mart 1855’te kahrından öldü. Birinci Nikola’nın saltanatı (1825-1856) devrinde Rusya modernleşip genişledi. Rusya’da ıslahat yaptı. Rus kanunlarını toplattı. Avrupa’daki hürriyet fikirlerini Rusya’ya sokmayıp, basında sansür uyguladı. Devrinde dokuma sanayi gelişip, Rus parası Ruble istikrara kavuşturuldu.

Yanıtlar