I. Saraçoğlu Hükümeti

13- I. Saraçoğlu Hükümeti (09.07.1942-09.03.1943) Başbakan: Mehmet Şükrü Saraçoğlu (İzmir) Adliye Bakanı: Hasan Safyettin Menemencioğlu (Mardin) Milli Müdafaa Bakanı: Ali Rıza Artunkal (Manisa) Dahiliye Bakanı: Ahmet Fikri Tüzer (Erzurum) 09.07.1942-16.08.1942 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Mehmet Recep Peker (Kütahya) (17.08.1942-09.03.1943) atandı. Hariciye Bakanı: Numan Menemencioğlu (İstanbul) 14.08.1942-09.03.1943 Maliye Bakanı: Fuat Ağralı (Elazığ) Nafıa Bakanı: Ali F

13- I. Saraçoğlu Hükümeti

(09.07.1942-09.03.1943)

Başbakan: Mehmet Şükrü Saraçoğlu (İzmir) Adliye Bakanı: Hasan Safyettin Menemencioğlu (Mardin) Milli Müdafaa Bakanı: Ali Rıza Artunkal (Manisa) Dahiliye Bakanı: Ahmet Fikri Tüzer (Erzurum) 09.07.1942-16.08.1942 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Mehmet Recep Peker (Kütahya) (17.08.1942-09.03.1943) atandı. Hariciye Bakanı: Numan Menemencioğlu (İstanbul) 14.08.1942-09.03.1943 Maliye Bakanı: Fuat Ağralı (Elazığ) Nafıa Bakanı: Ali Fuat Cebesoy (Konya) Maarif Bakanı: Hasan Ali Yücel (İzmir) İktisat Bakanı: Sırrı Day (Trabzon) Sıhhat ve İçtimai Muavenet Bakanı: Ahmet Hulusi Alataş (Aydın) Gümrük ve İnhisarlar Bakanı: Raif Karadeniz (Trabzon) Ziraat Bakanı: Şevket Raşit Hatipoğlu (Afyonkarahisar) Münakalat Vekili: Mehmet Fahri Engin (Samsun) Ticaret Bakanı: Behçet Uz (Denizli)

Ayrıca bakınız

Liste - Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

I. Saraçoğlu Hükümeti ilgili konular

 • II. Saraçoğlu Hükümeti

  14- II. Saraçoğlu Hükümeti (09.03.1943-07.08.1946) Başbakan: Mehmet Şükrü Saraçoğlu (İzmir) Adliye Bakanı: Ali Rıza Türel (Kony
 • I. Saraçoğlu Hükümeti

  13- I. Saraçoğlu Hükümeti (09.07.1942-09.03.1943) Başbakan: Mehmet Şükrü Saraçoğlu (İzmir) Adliye Bakanı: Hasan Safyettin Menemen
 • I. Saydam Hükümeti

  11- I. Saydam Hükümeti (25.01.1939-03.04.1939) Başvekil: Refik Saydam (İstanbul) Adliye Vekili: Tevfik Fikret Sılay (Konya) Milli Müda
 • I. Bayar Hükümeti

  9- I. Bayar Hükümeti (01.11.1937-11.l 1.1938) Başvekili: Mahmut Celal Bayar (İzmir) Adliye Vekili: Mehmet Şükrü Saraçoğlu (İzmir) M
 • VII. İnönü Hükümeti

  8-VII. İnönü Hükümeti (01.03.1935-01.11.1937) Başvekil: Mustafa İsmet İnönü (Malatya) Adliye Vekili: Mehmet Şükrü Saraçoğlu
 • V. İnönü Hükümeti

  6-V. İnönü Hükümeti (27.09.1930-04.05.1931) Başvekil: Mustafa İsmet İnönü (Malatya) Adliye Vekili: Yusuf Kemal Tengirşenk (Sinop)
 • Okyar Hükümeti

  3- Okyar Hükümeti (22.11.1924-03.03.1925) Başvekil ve Müdafaai Milliye Vekili: Ali Fethi Okyar (İstanbul) Adliye Vekili: Mahmut Esat Boz
 • Liste - Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri

  1923'den Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri