--}}

I. Saraçoğlu Hükümeti

13- I. Saraçoğlu Hükümeti (09.07.1942-09.03.1943) Başbakan: Mehmet Şükrü Saraçoğlu (İzmir) Adliye Bakanı: Hasan Safyettin Menemencioğlu (Mardin) Milli Müdafaa Bakanı: Ali Rıza Artunkal (Manisa) Dahiliye Bakanı: Ahmet Fikri Tüzer (Erzurum) 09.07.1942-16.08.1942 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Mehmet Recep Peker (Kütahya) (17.08.1942-09.03.1943) atandı. Hariciye Bakanı: Numan Menemencioğlu (İstanbul) 14.08.1942-09.03.1943 Maliye Bakanı: Fuat Ağralı (Elazığ) Nafıa Bakanı: Ali F

13- I. Saraçoğlu Hükümeti

(09.07.1942-09.03.1943)

Başbakan: Mehmet Şükrü Saraçoğlu (İzmir) Adliye Bakanı: Hasan Safyettin Menemencioğlu (Mardin) Milli Müdafaa Bakanı: Ali Rıza Artunkal (Manisa) Dahiliye Bakanı: Ahmet Fikri Tüzer (Erzurum) 09.07.1942-16.08.1942 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Mehmet Recep Peker (Kütahya) (17.08.1942-09.03.1943) atandı. Hariciye Bakanı: Numan Menemencioğlu (İstanbul) 14.08.1942-09.03.1943 Maliye Bakanı: Fuat Ağralı (Elazığ) Nafıa Bakanı: Ali Fuat Cebesoy (Konya) Maarif Bakanı: Hasan Ali Yücel (İzmir) İktisat Bakanı: Sırrı Day (Trabzon) Sıhhat ve İçtimai Muavenet Bakanı: Ahmet Hulusi Alataş (Aydın) Gümrük ve İnhisarlar Bakanı: Raif Karadeniz (Trabzon) Ziraat Bakanı: Şevket Raşit Hatipoğlu (Afyonkarahisar) Münakalat Vekili: Mehmet Fahri Engin (Samsun) Ticaret Bakanı: Behçet Uz (Denizli)

Ayrıca bakınız

Liste - Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.