I. Seti

} Yeni krallık döneminin 18. hanedanının 2. firavudur. I. Ramses'in oğludur. Eşi Tuya'dır. Kenan ülkesinde ve Fenike'de Kenan üstünlüğünü yeniden kurdu. Daha sonra ise Libya'dan gelen bir istila hareketini püskürttü. Kadeş Kalesi önüne kadar geldi ve önemli bir başarı elde etti. Ve o günden sonra I. Seti topraklarını değerlendirmeye önem verdi ve Nubye'deki altın madenlerini işletme politikasını tekrar gözden geçirdi.Bayındırlık işlerine girişti. Abydos'ta yedi ayrı kutsal bölümü olan bir tapınak inşa ettirdi. O kutsal bölümlerden biri I. Seti'ye aittir. Tapınağın arkasında boş mezarı (Osieiron) yükseliyordu. I. Seti'nin Krallar Vadisindeki asıl mezarı çok renkli alçak kabartmalarıyla ünlüdür. I. Seti'den sonra yerine eşi Tuya'dan olan II. Ramses geçti. Mısır'da bütün tarihlerle, onun hükümdarlığının asıl tarihleri, karışıktır, ve çeşitli tarihçiler, farklı tarihleri talep eder, M.Ö. 1294'le †” M.Ö. 1279, ve bilginler tarafından bugün en çok genellikle kullanılması için M.Ö. 1279'a M.Ö. 1290. Bu iki tarih, özel bir Egytologist tarafından kullanılan kronolojik sistemde bağlıdır. Seti'nin, "Takımdan" ifade ettiği isim, hangisi, onun, kutsandığını gösterir, Tanrı'ya, koydu (Genellikle "Seth"). Öyle firavunların çoğuyla, Seti'nin, birkaç ismi vardı. Onun yükselmesinin üzerinde, o, prenomen mn m3 't r'inkini aldı, hangisi, Mısırlı'da Menmaatre olarak çevirir, "Sonsuz, renin adaletidir" ifade etmek. Daha iyi onunki [1], nomeni bildi, veya doğum ismi teknik olarak, domuz ahrı mry n pt& 7717 olarak çevirilir; Veya Sety Merenptah, "Takımın adamı, Ptah'ın sevgilisi" ifade etmek. Onun hükümdarlığının yıl 9u'nun etrafında, Setisi, veliaht prens ve onun seçilen halefi olarak onun oğlu II. Ramesses kararlaştırdı, ama iki kralın arasında bir coregency için kanıt, muhtemel aldatıcıdır. Bu firavun ve onun pek çok işinde geniş bir biyografiyi yayımlayan okşayıcı J. damgası, çeşitli tapınakta ferahlık dekorasyonlarının, ben Seti'yle II. Ramesses'i benzeten Karnak, Qurna ve Abydos'ta yerleştirdiği onun tezinde vurgular, gerçekte, II. Ramesses tarafından Seti'nin ölümünden sonra kendi kesildi, ve, bu yüzden, kaynak malzemesi olarak iki hükümdarın arasında bir ortak-naipliği desteklemek kullanılamaz. Benim, hükümdarlık uzunluğu olduğum Seti, her iki 11 veya 15 dolu yıldı. İngilizce Egyptologist Kenneth mutfağı, 15 yıl olduğuna inanırken, koşullara bağlı kanıt güncel olarak, daha kısa figürün, doğru olanı olduğunu akla getirir. Önemli olan onun 11inci yılından sonra Seti için ben bilinen hiçbir tarih yoktur, eğer o, 15 yılın bir hükümdarlığını beğenseydi çünkü o, tarihsel kayıtlarda tamamen kuyu dokümanlıdır. Onun yıl 12, 13, 14 veya 15i için kayıtta devamlı bir kırık, biraz olasısız gözükür.Önemle daha çok, okşayıcı J. damgası, kralın şahsen, onun yıl 9u'nda dikilitaşlar ve devasa heykelleri inşa etmesi için Aswan'da yeni kaya madenlerini açtığını not etti. [2] bu olay, iki kayada Aswan'da stelas anılır. Yine de, Seti'nin dikilitaşları ve heykellerinin çoğu †” Flaminian gibi, ve Luxor dikilitaşları, sadece kısmen bitmişti, veya dekore etti, onun oğlunun hükümdarlığının altında onların, erkenden tamamlandığından beri onun ölümünden oluncaya kadar, epigraphic kanıtında temel aldı. (II. Ramesses sadece, 'Usermaatre' onun ilk yılında prenomeni kullandı, ve onun kraliyetle ilgili başlığının son formunu benimsemedi †” 'Usermaatre Setepenre'ninki †” onun ikinci yılına geçe kadar.) [3] damgası meyilli olarak, bu kanıtın, soruya benim olduğu ve "Seti, öldü, on bir yıl hükümdarlığına bir onu olduktan sonra" onu akla getirdiği Seti için bir 15 yıl hükümdarlığının fikrini çağırdığını not eder çünkü sadece iki yıl kaya madenleri ve kısmi tamamlamanın açıklığının arasında geçmiş olacaktı, ve bu anıtların dekorasyonu. [4] bu açıklama, benim, II. Ramesses'in, "Onun babasının bitmemiş anıtlarının, Gurnah ve Abydos'ta onun babasının tapınaklarının Karnak ve kısımlarında Hypostyle salonunun güney yarısı dahil birçoğu" onun kendi hükümdarlığının ilk yılı esnasında üzerinde dekorasyonları tamamlamak zorunda olduğu anıtlar ve gerçek olduğum bitmemiş Seti durumunun kanıtıyla daha iyi uyar. Kritik bir şekilde [5], damga, iki Aswan kaya stelas durumundan daha büyük olduğunu not eder "(İe: Devler) onun Majı adına çok büyük dikilitaş ve büyük ve harikulade heykellerin yapması için kalabalık işlerin görevlendirmesini emretti benim olduğu o Seti Ayrıca, ilk olarak ben Seti'nin arasında bir ortak-naipliğin teorisini ciro eden geç William Murnane, ve II. Ramesses [6] sonra, onun teklif edilen ortak-naiplik görüşünü gözden geçirdi, ve II. Ramesses'in, onun kendi kraliyet takvimlerini saymaya başlamış olduğu fikri geri çevirdi, Seti olurken, ben, hala canlıydım. Sonunda, Kenneth mutfağı, Seti'nin arasında ilişkiyi ben ve II. Ramesses'e tanımlaması için terim ortak-naipliğini geri çevirir; O, öyle genç Ramesses'in, bütün kraliyet eşyalarını kraliyetle ilgili bir titulary ve haremin kullanımı dahil beğendiği bir "Prens naipliği"in olduğu II. Ramesses'in kariyerinin en erken evresini tanımlar, ama onun babasının ölümünden sonraya kadar onun kraliyet takvimlerini saymadı.Bunun, gerçek yüzünden o olduğu [7], kanıttır, iki kralın arasında bir ortak-naiplik, belirsiz ve yüksek ölçüde muğlak olduğu için. II. Ramesses'in adanan yazı ve Kuban Stelası'nın olduğu Ramesses'in hükümdarlığı, yani Abydos'un ilk on yılından iki önemli yazı tutarlı bir şekilde, sonraki başlıkların, "Bazı askeri başlıklarla beraber" onlarla bir veliaht prensten sadece, yani tahta "Kralın en büyük oğlu ve kalıtsal prensi" veya "Çocuk-varis"i benzettiğini verir. Bu yüzden [8], hiçbir açık kanıt, II. Ramesses'in, şimdiden onun babasının altında bir ortak-naip olduğu hipotezi desteklemez. Damga, onu vurgular: "Onun, yazıda onun kollarında bir çocuğun olduğu anda Seti tarafından kral taç giydirildiği Ramesses'in talebi, yüksek ölçüde kendinden-servistir, ve onun onun rolü tanımlamasının veliaht prens olarak, daha çok ac olmasına rağmen sormayı açar."

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.