I. Viyana Kuşatması

Mohaç'ta Macaristan ordusunu tamamen imha edip bölgeyi Osmanlı Devleti sinirlari içine katan Kanunî Sultan Süleyman, savaştan sonra Budapeşte'ye gelip Macaristan'in yeni statüsünü tesbit etmişti. Buna göre Macaristan, Osmanlı Devleti'ne bagli bir krallik olarak bilinen ve Mohaç muharebesine katilmayan Transilvanya (Erdel) voyvodasi Zapolya'ya verilecekti.

I. Viyana Kuşatması

I. Viyana Kuşatması ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Birinci Viyana Kuşatması

Yanıtlar