IADE (türkçe) anlamı
1. Geri vermek. Eski haline getirme.
2. Mukabilini yapma. Karşılığını yapma.
3. Avdet ettirmek.
4. Edb: Bir mısraın veya beytin son kelimesini
5. kendisinden sonra gelen mısra veya beytin ilk kelimesi olarak kullanma sanatı. İade'li şiire muâd da denmektedir.Ey vücud-u kâmilin esrar-ı hikmet masdarıMasdarı zatın olan eşyâ sıfatın mazharıMazharı her hikmetin sensin ki kilk-i kudretinSafha-i eflâke nakşetmiş hutut-ı ahteriAhteri mes'ud olan oldur ki tâb-ı pâkinin Kabil-i feyz ola nutkundan safâ-yı cevheriCevheri ma'yub olan nâkıs benim kim muttasılSadedir hattın hayalinden zamirim defteriDefter-i a'malimin hattı hatadandır siyâhKan döker çeşmim hayâl ettikçe hevl-i mahşeriMahşeri eşkim verir seylâba ger ruz-i cezaOlmasa makbul-i dergâhın sirişkin gevheri Gevheridir ışık bahrinin Fuzulî ab-ı çeşmLiyk bir gevher ki Lütf-u Hak ânadır müşteri.Fuzulî gazelinde olduğu gibi.
IADE (türkçe) anlamı
6. alınmış bir şeyi geri verme
7. karşılık olarak yapma
8. mukabele etme.
9. verilen bir şeyi almayarak geri çevirme
10. reddetme
11. geri verilen mal
12. mektup
13. yayın
IADE (türkçe) ingilizcesi
1. adj. return
2. n. return
3. giving back
4. restoration
5. rebate
6. rendering
7. retrocession
8. surrender
IADE (türkçe) fransızcası
1. rétrocession [la]
IADE (türkçe) almancası
1. Rückerstattung
2. Rückgabe

Şarkı Sözleri

Gülşen tarafından söylenen iade adlı şarkının sözleri.

az biraz işi biliyorsan uza git kaç kurtar kendini
hafızam bulanık evde yokum kafam yarı bozuk yarı deli
eski ben olsam ayak sürer batardım acının ta dibine kadar
şimdi tahammülsüzüm tecrübeyle sabit meseleler bunlar

iade aynen iade
sen o değilmişsin
gözümde büyütmüşüm daha ziyade

cesaretim aklını zorladı mı
çalıştın da tarih seni yazmadı mı
bana söz geçiremedin, olmadı mı?
bence bütün sorun bu
işte senin zorun bu

Emrah tarafından söylenen iade adlı şarkının sözleri.

bu sefer terk eden ben olacağım
böylelikle intikam alacağım
geçmişte yaşanmış ne varsa
çektirdiğin acıların hesabını soracağım

aklım başıma geldi geç de olsa
bıraktım seni senle ara cesaretin varsa

bunu çoktan hak ettin sen birazcık haddini bilsen
mümkün değil pişman olup dönsen
çok büyük yeminler ediyorum zamanıma yanıyorum
aldığım çöplüğe iade ediyorum

söz :emrah (erdoğan)
müzik :emrah (erdoğan)
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Decemviri

Decemviri (tekil decemvir), Roma Cumhuriyeti'nde bir görevi yerine getirmeleri için atanmış ve Latince "On Adam" anlamına gelen terim.

Get

Get (, çoğul ''gitin'', ), Halaha'ya göre boşanırken, boşanmanın geçerli olması için, kocanın karısına sunmak zorunda olduğu belgedir. Belgedeki metin kısadır: "Bütün erkeklere müsaitsin". Burada anlatılmak istenen kadının artık evli olmadığı ve zina kurallarının kadın ...

Inverness

Inverness (Gaelik dilinde "İnbhir Nis") yerel idare bakımdan Birleşik Krallık İskoçya ülkesinin ''Highlands'' bölgesinin merkezidir. Coğrafya görüşüyle de İskoçya'nın en kuzy engebeli kısmı olan Highlands coğrafik alanının taşıma ve iletişim bağlarının düğüm ...

Kangaroo

Kangaroo, Birleşik Krallık ve İngiliz Milletler Topluluğuna bağlı ordular tarafından II. Dünya Savaşı sırasında kullanılan bir tür zırhlı personel taşıyıcı araçtı.

Naiad

Naiad, Yunan Mitolojisinde akarsularda yaşayan nemf (nymph) türüdür.

Pleiad

Ülker veya Pleiades (Yunanca: Πληιόνης) Yunan mitolojisinde Artemis'in arkadaşları olan, Titan Atlas ve deniz perisi (nemfi) Pleione'nin yedi kızına verilen ad. Bunların yedisi de sonradan yıldız halini aldı.

Pleiades

Pleiades şu anlamlara gelmektedir: