İbadiyye

Kısaca: İbadiyye Hazret-i Ali zamanında ortaya çıkan Haricilerin bir kolu. Kurucusu, Abdullah bin İbad’dır. Bu sebeple bu adı almışlardır. Bu ismin yanı sıra, “kendilerini Allah’a satanlar” anlamında Şurat, Ehlül’adl vel-istikamet isimlerini de kullanmaktadırlar. Abdullah bin İbad, hazret-i Ali, hazret-i Mu’aviye ile, hakem yapmak suretiyle anlaştığı için, hazret-i Ali’den ayrıldı. Trablusgarb’a gitti. Orada İbadiyye fırkasını kurdu. İbadiyye’nin kurucusu hakkında fazla bir bilgi yoktur. İbadi ...devamı ☟

İbadiyye
İbadiyye

İbadiyye Hazret-i Ali zamanında ortaya çıkan Haricilerin bir kolu. Kurucusu, Abdullah bin İbad’dır. Bu sebeple bu adı almışlardır. Bu ismin yanı sıra, “kendilerini Allah’a satanlar” anlamında Şurat, Ehlül’adl vel-istikamet isimlerini de kullanmaktadırlar. Abdullah bin İbad, hazret-i Ali, hazret-i Mu’aviye ile, hakem yapmak suretiyle anlaştığı için, hazret-i Ali’den ayrıldı. Trablusgarb’a gitti. Orada İbadiyye fırkasını kurdu.

İbadiyye’nin kurucusu hakkında fazla bir bilgi yoktur. İbadiler de, onu sadece fırkanın kurucusu, imamı olarak tanımaktadır. Onun, 64 (M.683) senesinde İbn-i Zübeyr’e yardım etmek için Medine savunmasına katılığı ve Emevi idarecileriyle ve hususen Abdülmelik bin Mervan ile 65-86 (M. 685-705) dostane münasebetler kurmaya çalıştığı bildirilmektedir.

Abdullah bin İbad’ın adamları başlangıçta görüşlerini yaymak için etrafa propagandacılar gönderdiler. H.153 yılında, halifeye isyan edip Trablusgarb’ı ele geçirdiler. Kuzey Afrika’da Kayravan’da, Libya ve Tunus’ta geçici hükumetler kurdular. Arap Yarımadasında, Umman’da kurdukları idare günümüze kadar gelmiştir. Yirminci asır başlarında, Libya’da kurmaya çalıştıkları “Trablus Cumhuriyeti” 1921 senesinde İtalyanlarca ortadan kaldırılmıştır.

Zamanımızda siyasi gücü kalmamış olan İbadiyye fırkasının, Arap Yarımadasının bazı bölgelerinde, Umman, Libya, Madagaskar, Cebre Adası ve Kuzey Afrika ülkelerinde mensupları bulunmaktadır. Abdülaziz bin İbrahim 1129-1222 (M.1717-1808) adındaki biri Kitab-ün-Nil adında kitap yazarak, İbadilerin Cezayir’de çoğalmasına sebeb oldu. İbadiler, 749 (M.1349)da ölen İsmail Cilati’nin Kavaid-ül-İslam kitabına da çok önem vermektedir.

İbadiler, kendilerinden başka olan Müslümanlara kafir, harp zamanlarında mallarını almak caizdir, büyük günah işleyen mümin değildir dediler. Kıyamet günü günahkar müminlere Peygamber efendimizin şefaat edeceğini de kabul etmediler. Amel imandan cüzdür, yani ibadetleri ve diğer amelleri imandan kabul ettikleri için, bir ibadeti terk eden veya bir haram işleyen dinden, imandan çıkar, kafir olur, dediler. Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Umman
1 yıl önce

yarattığı elverişli ortamda kolayca yayılma olanağı bulan Hariciliğe bağlı İbadiyye mezhebi, aynı zamanda bölgede siyasi birliğin sağlanmasına zemin hazırladı...

Umman, .om, 1971, Afganistan, Afrika Birliği, Amblem, Arap Birliği, Arap Yarımadası, Arapça, Arnavutluk, Asya
Hâricîler
4 yıl önce

İbâd’îyye kolu hariç, diğer kollarının kitlesel varlıkları yok olmuştur. İbadiyye Hariciyye mezhebi kitlesel özellikle bugün Umman'da varlığını sürdürmektedir...

İslam
1 yıl önce

geniş kitle Ezarika ve İbadiyye idi; özellikle Emevilerin çöküşe geçtiği dönemde Harici saldırıları güçlenmiş ve sıklaşmış, İbadiyye kolu bu saldırılarda...

Namaz
1 yıl önce

ve duaları itibarıyla günümüzün Sünnî, Şiî ve Haricîlerden arta kalan İbadiyye mezheplerinin %98'den fazlasında aynı şekilde icra edilmektedir. Dünya...

Namaz, Cuma Namazı, Abdest, Ahiret, Akide, Ali, Allah, Ankebut Suresi, Cihad, Ebu Bekir, Ehli Beyt
Sünnilik
1 yıl önce

Alev’îyye Câfer’îyye Zeyd’îyye 'Bâtınî' Dûrz’îyye Nusayr’îyye 'Hariciler' İbadiyye Mutezile Yaşam & Kültür Hayvanlar Sanat Takvim Çocuklar Bayramlar Camiler...

Alevilik, Arapça, Caferiyye, Eşarilik, Fetva, Fıkıh, Hanbeli mezhebi, Hanefi mezhebi, Kur'an
Kur'an
1 yıl önce

Alev’îyye Câfer’îyye Zeyd’îyye 'Bâtınî' Dûrz’îyye Nusayr’îyye 'Hariciler' İbadiyye Mutezile Yaşam & Kültür Hayvanlar Sanat Takvim Çocuklar Bayramlar Camiler...

Kuran-ı Kerim, İslamiyet, Din, Vahiy, Kitap, Hz. Muhammed, 610, 622, 632, Abdest, Ahiret, Akide, Alak, Ali, Allah, Arapça
Muhammed
1 yıl önce

Alev’îyye Câfer’îyye Zeyd’îyye 'Bâtınî' Dûrz’îyye Nusayr’îyye 'Hariciler' İbadiyye Mutezile Yaşam & Kültür Hayvanlar Sanat Takvim Çocuklar Bayramlar Camiler...

Muhammed bin Abdullah, 19 Ocak, 20 Eylül, 20 Nisan, 26 Nisan, 27 Nisan, 570, 571, 610, 622, 632
şeriat
1 yıl önce

(Câferî ve Alevî) Bâtınîlik: Dûrz’îyye Nusayr’îyye Ahmed’îyye Hariciler: İbadiyye Kaynaklar Dinî Vazifeler İktîsat Siyaset Siyâsî mezhepler İslâm'da Siyâsî...

ݞeriat, ݞeriat