Ibn-i Havkal

Tarsus

Tarsus Mersin ilinin en büyük Türkiye`nin en büyük ilçelerinden birisidir.Çok zengin bir tarihi olup, ilahi dinler açısından önemli bir kenttir.Kuran-ı Kerim'in Kehf Suresinde geçen Ashabı Kehf (Yedi Uyurlar)ın kaldığı mağara Tarsus'ta olduğu söylenmekted...

coğrafya

M. Ö. 3. yüzyılda Eratosthenes tarafından kullanılan Coğrafya, Eski Yunanca'da yer anlamına gelen Geo ile tarif etmek, betimlemek anlamına gelen Graphie sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur. Prof. Dr. Cemalettin ŞAHİN'e göre; Coğrafya, insanın içinde y...

Coğrafya - Çin ve İslam uygarlıkları

Avrupa'da bilimin kilise baskısında olduğu dönemde Çin'de ve İslam ülkelerinde coğrafya altın çağını yaşadı. Çin'de öteki sanat ve bilim dalları gibi haritacılık da bağımsız biçimde gelişti; bilinen en eski harita yaklaşık 1137'de yapılmıştı. Bugünkü Çin...

Kimekler

Kimekler veya Yemek, (Çince: 基马克 veya 基馬克, ''jīmǎkè''), İrtiş Irmağı kıyıları ve Altay Dağları arasında 7. yüzyılda çeşitli boylarla birlikte birlik devleti içinde yaşamış olan bir Türk ulusudur. 8. yüzyılda da bağımsız oldular ve 10. yüzyılda Kitan...

İbn Havkal

İbn Havkal, veya Ibn Hawqal, (esas ismi ''Ebü'l-Kâsım Muhammed bin Alî en-Nasîbî '') Nusaybin'de doğmuş 943 - 969 yılları arası seyahat etmiş 10. yüzyılın ünlü Arap yazarı, coğrafyacı ve tarihçisidir. 977 yılında ''Suret el-Arz'' (صورة الارض; "Yeryüzü'nün...

İdrisi

on ikinci asırda yaşayan bugünküne benzeyen bir dünyâ haritası çizen Müslüman coğrafya âlimi. İsmi, Muhammed bin Muhammed bin Abdullah bin İdris el-Hamûdî el-Hasenî, künyesi Ebû Abdullah’tır. Şerîf el-İdrisî diye de bilinir.

Ebu'l Fida

Ebu'l Fida Mısır’da yetişen Müslüman tarih ve coğrafya alimi. İsmi, İsmail bin Ali bin Mahmud bin Ömer olup, lakabı İmamüddin’dir. Ebü’l-Fida künyesiyle Ünlü oldu. 1273 (H.672) senesinde Şam’da doğdu. Babası, zamanın önde gelen komutanlarındandı. İyi bir...

Süyuti

Süyuti İslam alimlerinin en büyüklerinden. İsmi, Abdurrahman bin Ebi Bekr bin Muhammed bin Ebi Bekr bin Osman bin Muhammed bin Hıdır bin Eyyub bin Muhammed bin Hümamüddin Hudayri Esyuti'dir. Künyesi Ebü'l-Fadl, lakabı Celaleddin'dir. 1445 (H.849) senesi R...

Tarsus, Mersin

Tarsus (Hititçe Tarsa, Yunanca: Ταρσός, okunuşu: Tarsos; Ermenice: Տարսոն, okunuşu: Darson ya da Tarson), Mersin. İlçe Berdan ovasından (Tarsus ovası) kuzeye dogru engebeli arazi boyunca son yıllarda hızla gelişmektedir.

İstanbul yazarları

İstanbul hakkında bugüne kadar yüzlerce bilimadamı, sanatçı, seyyah, gazeteci, diplomat, asker, tarihçi ve diğer mesleklerden aydınlar yüzlerce eser meydana getirmişlerdir.