13. yüzyılın ünlü hekimlerinden İbn Nefis, önce Şam'da Nureddin Zengî Hastahanesi'nde ve daha sonra Kahire'de Kalavun Hastahanesi'nde doktor olarak çalışmıştır. İbn Sinâ'nın Kanun'unun Anatomi Kısmı İçin Açıklama başlıklı bir eser kaleme almış ve burada Galenos'un kan dolaşımına ilişkin görüşlerine itiraz etmiştir.

İbn-I Nefis hakkında bilgiler

13. yüzyılın ünlü hekimlerinden İbn Nefis, önce Şam'da Nureddin Zengi Hastahanesi'nde ve daha sonra Kahire'de Kalavun Hastahanesi'nde doktor olarak çalışmıştır. İbn Sina'nın Kanun'unun Anatomi Kısmı İçin Açıklama başlıklı bir eser kaleme almış ve burada Galenos'un kan dolaşımına ilişkin görüşlerine itiraz etmiştir. Galenos, kalbin sağ ve sol karıncığı arasındaki duvarda deliklerin bulunduğunu ve kanın bu deliklerden kalbin sağ tarafından sol tarafına geçtiğini düşünüyordu. İbn Nefis yapmış olduğu incelemeler sonucunda, kalbin sağ ve sol karıncığı arasındaki duvarda gözle görülen veya görülmeyen her hangi bir deliğin bulunmadığını belirlemiştir; öyleyse kalbin sağ tarafına gelen kanın akciğerlere gidip temizlendikten sonra, kalbin sol karıncığına gelmesi gerekiyordu ki bugün buna küçük kan dolaşımı adını veriyoruz.

İbn Nefis'in söz konusu eseri İslam Dünyası'nda ve Osmanlılarda biliniyordu, ama önemli bir buluş yaptığı farkedilmemişti. Sonraları, 16. yüzyılda küçük kan dolaşımı Micheal Servetus (1511-1553) ve Realdo Colombus (1516-1559) tarafından yeniden keşfedilmişti.

Arapça ve Latince bilen Servetus, Hıristiyanlığın Yeniden Düzenlenmesi adlı dini eserinde yayımlamış olduğu küçük kan dolaşımına ilişkin bilgisini, muhtemelen İbn Nefis'in Avrupa'da Arapça ve Latince olarak basılmış olan eserinden öğrenmişti.

Colombus ise Padua'da tıp dersleri veriyordu; İbn Nefis'in eserinin Latince nüshası İtalya'da Latince olarak basıldığına (1547) göre, küçük kan dolaşımını bu eserden öğrenmiş olmalıydı.

İbn Nefis, yukarıdaki buluşundan da anlaşılacağı gibi, iyi bir gözlemciydi; özellikle bulaşıcı hastalıklarla ilgilenmiş ve o güne kadar belirlenememiş bazı hastalıkların teşhis ve tedavileriyle ilgili tatminkar açıklamalar vermişti. Bunlar arasında vitiligo (deride pigment kaybı dolayısıyla görülen beyaz lekeler) ve bazı deri hastalıkları da bulunuyordu.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

İbn Nefis

13. yüzyılın ünlü hekimlerinden İbn Nefis, önce Şam'da Nureddin Zengî Hastahanesi'nde ve daha sonra Kahire'de Kalavun Hastahanesi'nde doktor olarak çalışmıştır. İbn Sinâ'nın Kanun'unun Anatomi Kısmı İçin Açıklama başlıklı bir eser kaleme almış ve burada Galenos'un kan ...

Ebu Zerr-i Gıfari

Ebu Zerr-i Gıfari Eshab-ı kiramın büyüklerinden, İslamı kabul edenlerin beşincisidir. İsminin ne olduğunda ihtilaf edildi. Kabul edileni Cündeb bin Cünade’dir. Ancak İslam tarihinde Ebu Zer künyesiyle Ünlü oldu. Lakabı Mesih-ül-İslam’dır. Beni Gıfar kabilesindendir ve ...

İbnü'n Nefis

İbnü'n-Nefis (tam adı İbnü’n-Nefis Alaaddin Ebu’l-A’lâ Ali ibn Ebi’l-Hazm el-Kureşî ed-Dımeşkî), 1210-88 yılları arasında yaşamıştır. Şam’da dünyaya gelen İbnü’n-Nefîs, Nureddin Zengi tarafından 12. yüzyılda kurulan hastanede ...

Oftalmoloji

Oftalmoloji Gözün yapısı, hastalıkları ve çalışması ile meşgul olan ilim dalı. Eski medeniyetlerde oftalmoloji, yaygın olarak uğraşılan bir bilim dalı idi. Mısırlıların M.Ö. 1550 yılına ait Ebers papirüslerinde, ileri oftalmoloji bilgisi dikkati çekmektedir. Bu ...

William Harvey

William Harvey (1578-1657) devrinin önemli fizyologlarından olup özellikle kan dolaşımı ile ilgilenmiştir. Galen'in kan dolaşımı açıklamalarına itiraz etmiştir. Çünkü Galen'e göre, kan vücuda dağılır ve gittiği yerlerde emilir. Harvey'e göre, durum böyle olsaydı, insanlar ...

Ahi Ahmed Çelebi

Osmanlılar devrinde yetişen ünlü tıb bilgini. İsmi, Muhammed bin Kemal’dir. Babası, Tebrizli Mevlana Kemal hekim idi. Ahi Çelebi diye meşhur olmuştur. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. 1523 (H. 930) senesinde Mısır’da vefat etti.