İbn Fadlan (Ahmed bin Fadlan bin Abbas bin Reşid bin Hammad), 10. yüzyılda yaşamış bir Arap din bilgini ve gezginidir. Abbasi halifesi Muktedir`in 921`de Volga Bulgarları hükümdarına gönderdiği heyette yer aldı. Görevi, oradaki Müslüman bilginleri denetlemek, halifenin mektup ve armağanlarını krala sunmaktı. Önemli bir diplomat ve dikkatli bir gezgin olarak kabul edilen İbn Fadlan, bu yolculuğunu Risale adlı ünlü yapıtında anlattı. Bu yapıtında, Volga Bulgarları ülkesi ve halkı...

İbn Fadlan hakkında bilgiler

İbn Fadlan (Ahmed bin Fadlan bin Abbas bin Reşid bin Hammad), 10. yüzyılda yaşamış bir Arap din bilgini ve gezginidir. Abbasi halifesi Muktedir`in 921`de Volga Bulgarları hükümdarına gönderdiği heyette yer aldı. Görevi, oradaki Müslüman bilginleri denetlemek, halifenin mektup ve armağanlarını krala sunmaktı. Önemli bir diplomat ve dikkatli bir gezgin olarak kabul edilen İbn Fadlan, bu yolculuğunu Risale adlı ünlü yapıtında anlattı. Bu yapıtında, Volga Bulgarları ülkesi ve halkına ilişkin gözlemlerin yanı sıra, yolculuğu sırasında gördüğü yerler ve halklarla ilgili önemli bilgiler de aktardı. Bunlar arasında, Maveraünnehir`de henüz devlet öncesi bir düzende yaşamakta olan Türklere (Oğuzlara) ilişkin gözlemleri önemli bir yer tutar. İbn Fadlan`ın Risale adlı seyahatnamesi Bin Yıl Önce Türkler ve Ötekiler adıyla 2005 yılında İstiklal Kitabevi`nce de yayımlanmıştır..

}

أحمد بن فضلان Ibn Fadlán Ahmad Ibn Fadlān Ahmad ibn Fadlan Ibn Fadlan Ибн Фадлан Ibn Fadlan Ibn Fadlan

İbne Fazlan Ібн Фадлан

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki İbn Fadlan maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

İbni Fadlan

İbn Fadlan, (Arapça: أحمد إبن فضلان إبن ألعباس إبن راشد إبن حماد; Ahmad ibn Fadlān ibn al-Abbās ibn Rāšid ibn Hammād) Onuncu yüzyılda yaşamış bir Arap din bilgini ve gezginidir.

İbn El-Fakih El-Hamadani

İbn el-Fakih el-Hamadani (Farsça: ابن فقیه همدانی ), onuncu yüzyılda yaşamış bir Fars tarihçi ve coğrafyacıdır. ''Mukhtasar Kitab al-Buldan'' ( كتاب البلدان ) isminde eseriyle tanınmıştır.

Tengri

Tengri, Eski Türkçede "Gök" veya "göktanrısı" anlamına gelip, Eski Türklerin ve Moğolların inancı Tengrizm'de Gök Tanrısı, ya da Gök'ün yüce ruhudur.

13. Savaşçı

13. Savaşçı (The 13th Warrior) ABD'de 32,698,899 $, uluslararası olarak 29,000,000 $ hasılat ile toplam kazancı 61,698,899 $'a ulaşmıştır.

Bin Yıl Önce Türkler Ve Ötekiler

Bin Yıl Önce Türkler ve Ötekiler, İbn Fadlan`ın Risale adlı seyahatnamesinin İstiklal Kitabevi tarafından yayımlanan adıdır.

İstiklal Kitabevi

İstiklal Kitabevi, İstanbul`da Beyoğlu semtindeki İstiklal Caddesi üzerindedir. Adını bu caddeden almıştır.

Türk Tarihi Kronolojisi

Türk tarihi, günümüzdeki Türk halklar'ın ve yabancı halkların arasında zamanla erimeden önce Türk dilini konuşmuş olan Türk topluluklarının ortak tarihidir. Göktürklerden önce varolmuş Türk dili konuşan topluluklar bazı tarihçiler tarafından, Türk tabiri yerine Ön Türk ...