Ibn Hald��N

talha bin ubeydullah

İslam`ı ilk kabul edenlerdendir. Rivayet edildiğine göre, ticaret için gittiği Şam`ın Busra kasabasında karşılaştığı bir rahipten, Mekke`den

İbnü'n Nefis

İbnü'n-Nefis (tam adı İbnü’n-Nefis Alaaddin Ebu’l-A’lâ Ali ibn Ebi’l-Hazm el-Kureşî ed-Dımeşkî), 1210-88 yılları arasında yaşamıştır. Şam’da dünyaya gelen İbnü’n-Nefîs, Nureddin Zengi tarafından 12. yüzyılda kurulan has...

ISO 639:i

İranlı bilim adamları listesi

Avicenna), Philosopher and Physician

Abdullah Bin Mesud

Eshab-ı kiramın büyüklerinden. İlk iman edenlerin altıncısıdır. Babası Mes'ud, annesi Ümm-i Abd'dır. İbn-i Mes'ud ve İbn-i Ümm-i Abd isimleriyle meşhur olmuştur. Künyesi Ebu Abdullah veya Ebu Abdurrahman'dır. Mekkeli olup, doğum tarihi kesin olarak bilinm...

İbn-i Teymiyye

on üçüncü ve on dördüncü asırlarda yetişen din adamlarından. İsmi Ahmed bin Abdülhalîm bin Abdüsselâm bin Abdullah bin Muhammed bin Teymiyye’dir. İbn-i Teymiyye diye meşhur olmuştur.

Sıbt İbni Cevzi

Sıbt İbni Cevzi Ünlü alim ve tarihçi. İsmi, Şemsüddin Ebü'l-Muzaffer Yusuf bin Fergali bin Abdullah'tır. Sıbt İbn-ül-Cevzi lakabıyla şöhret buldu. 1186 (H.582) tarihinde Bağdat'ta doğdu. Ana tarafından devrin Ünlü alim ve vaizlerinden, çok eser sahibi Cem...

İbn Meymun

İbn Meymun (İbn-i Memun) ya da gerçek adı Moses Maimuni (Latinceleştirilmiş hali Moses Maimenides) 1135-1204 yılları arasında yaşamış Musevi düşünür. Museviliği Aristoteles felsefesiyle uyumlu hale getirmeye çalışmış olan İbn Meymun, metafiziğin en yüksek...

Halid bin Velid Camii

Halid bin Velid Camii, (Arapça:مسجد خالد ابن الوليد) Humus, Suriye'de, El Şüheyda Meydanı'ndaki, Hama Caddesi yanında bulunan, Humus'ta ölmüş olan, Halid bin Velid adına yaptırılan bir camidir.

İbn Fadlan

İbn Fadlan (Ahmed bin Fadlan bin Abbas bin Reşid bin Hammad), 10. yüzyılda yaşamış bir Arap din bilgini ve gezginidir. Abbasi halifesi Muktedir`in 921`de Volga Bulgarları hükümdarına gönderdiği heyette yer aldı. Görevi, oradaki Müslüman bilginleri denetle...