İbn Havkal, veya Ibn Hawqal, (esas ismi ''Ebü'l-Kâsım Muhammed bin Alî en-Nasîbî '') Nusaybin'de doğmuş 943 - 969 yılları arası seyahat etmiş 10. yüzyılın ünlü Arap yazarı, coğrafyacı ve tarihçisidir. 977 yılında ''Suret el-Arz'' (صورة الارض; "Yeryüzü'nün yüzü") isminde eserini yazmıştır. Kitabın çevirisinden onun yaşamından çok az bilgi verilmiştir, onun hocası olan ''İbrahim bin Muhammed el-İstahrî''nin yazdığı ''Al-masaalik al-mamaalik'' (المسالك الممالك) adlı kitabında onun yaşamına pek fazl

İbn Havkal

10. yüzyılın önde gelen gezginlerinden ve coğrafyacılarından olan İbn Havkal, ticaret yapmak ve ülkelere ve uluslara dair incelemelerde bulunmak maksadıyla 943 yılının Mayıs ayında Bağdat'dan ayrılmış ve bütün İslam ülkelerini dolaşmıştır. Kendisinden önceki bilginlerin yapıtlarını da özenli bir biçimde incelemiş olan İbn Havkal, bu seyahatları sırasında ünlü coğrafyacılardan İstahri ile tanışmış ve İstahri'nin isteği üzerine onun 21 haritadan oluşan ve İslam Atlası adıyla tanınan yapıtındaki bazı hataları düzeltmiştir. Daha sonra da bu kitabı, el-Mesalik ve'l-Memalik (Yollar ve Ülkeler) adıyla yeniden yazdığı görülmektedir. İbn Havkal, bu yapıtında özellikle Afrika ve İspanya gibi Mağrip ülkeleri hakkında ayrıntılı bilgiler vermiştir.

Yanıtlar