İbn Havkal

İbn Havkal, veya Ibn Hawqal, (esas ismi ''Ebü'l-Kâsım Muhammed bin Alî en-Nasîbî '') Nusaybin'de doğmuş 943 - 969 yılları arası seyahat etmiş 10. yüzyılın ünlü Arap yazarı, coğrafyacı ve tarihçisidir. 977 yılında ''Suret el-Arz'' (صورة الارض; "Yeryüzü'nün yüzü") isminde eserini yazmıştır. Kitabın çevirisinden onun yaşamından çok az bilgi verilmiştir, onun hocası olan ''İbrahim bin Muhammed el-İstahrî''nin yazdığı ''Al-masaalik al-mamaalik'' (المسالك الممالك) adlı kitabında onun yaşamına pek fazl

10. yüzyılın önde gelen gezginlerinden ve coğrafyacılarından olan İbn Havkal, ticaret yapmak ve ülkelere ve uluslara dair incelemelerde bulunmak maksadıyla 943 yılının Mayıs ayında Bağdat'dan ayrılmış ve bütün İslam ülkelerini dolaşmıştır. Kendisinden önceki bilginlerin yapıtlarını da özenli bir biçimde incelemiş olan İbn Havkal, bu seyahatları sırasında ünlü coğrafyacılardan İstahri ile tanışmış ve İstahri'nin isteği üzerine onun 21 haritadan oluşan ve İslam Atlası adıyla tanınan yapıtındaki bazı hataları düzeltmiştir. Daha sonra da bu kitabı, el-Mesalik ve'l-Memalik (Yollar ve Ülkeler) adıyla yeniden yazdığı görülmektedir. İbn Havkal, bu yapıtında özellikle Afrika ve İspanya gibi Mağrip ülkeleri hakkında ayrıntılı bilgiler vermiştir.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İbn Havkal ilgili konular

 • Coğrafya

  M. Ö. 3. yüzyılda Eratosthenes tarafından kullanılan Coğrafya, Eski Yunanca'da yer anlamına gelen Geo ile tarif etmek, betimlemek anlamına gel
 • İbn Havkal

  İbn Havkal, veya Ibn Hawqal, (esas ismi ''Ebü'l-Kâsım Muhammed bin Alî en-Nasîbî '') Nusaybin'de doğmuş 943 - 969 yılları arası seyahat et
 • Ebu'l Fida

  Ebu'l Fida Mısır’da yetişen Müslüman tarih ve coğrafya alimi. İsmi, İsmail bin Ali bin Mahmud bin Ömer olup, lakabı İmamüddin’dir. Eb
 • İstanbul yazarları

  İstanbul hakkında bugüne kadar yüzlerce bilimadamı, sanatçı, seyyah, gazeteci, diplomat, asker, tarihçi ve diğer mesleklerden aydınlar yüzl
 • Hazar Kağanlığı

  Hazar Kağanlığı ya da kısaca Hazarlar (Yunanca: Χάζαροι, İbranice:כוזרים (Kuzarim), Tatarca: Xäzärlär, Arapça: خزر‎ (Hazar
 • İstahrî

  İstahrî (Abū Esḥāq Ebrāhīm b. Moḥammad Fāresī Karḵī), 10. yüzyılda yaşamış olan İslam coğrafyacı, gezgin ve bir tür masālek (
 • Atil

  İtil (İdil ya da Etil); Hazar Kağanlığı'na 8. yüzyılın ortalarından, 10. yüzyılın sonlarına kadar başkentlik yapan şehir. Hazarların
 • Ebu'l-Fidâ

  Ebu'l-Fidâ (Arapça: أبو الفداء) veya Ebul Fida İsmail Hemvi (Tam künyesi:Ebu el-Fida İsmail bin Ali bin Mahmud el-Malik el-Muayyed İma
 • İtil (şehir)

  İtil (İdil ya da Etil); Hazar Kağanlığı'na 8. yüzyılın ortalarından, 10. yüzyılın sonlarına kadar başkentlik yapan şehir. Hazarların
 • İstanbul Seyyahları

  Avrupa'da özellikle 16. yüzyıldan itibaren yaygınlaşmaya başlayan ve Doğu ve Osmanlı İmparatorluğuyla ilgili seyahatnameler kaleme alan seyy