Sufi. Muhyiddin İbn Arabi'nin öğrencilerinden ve yorumcularındandır. ==Hayatı==Tam adı İsmail bin Sevdekin bin Abdullah en-Nuri olan İbn Sevdekin 1153'de (Hicri 548) Mısır, Kahire'de doğdu.

İbn Sevdekin

Sufi. Muhyiddin İbn Arabi'nin öğrencilerinden ve yorumcularındandır.

Hayatı

Tam adı İsmail bin Sevdekin bin Abdullah en-Nuri olan İbn Sevdekin 1153'de (Hicri 548) Mısır, Kahire'de doğdu. Şam'da Muhyiddin İbn Arabi'nin tasavvuf derslerine katıldı ve şeyhinin vefatından sonra onun en ünlü iki eseri Füsus ve Fütuhat derslerini devam ettirdi. İbn Arabi'nin hem kendisine hem de diğer ünlü öğrencisi Sadreddin Konevi'ye Füsus ve Fütuhat eserlerini okutma icazeti verdiği bilinmektedir. Kendisinin Tilimsani ile birlikte Füsus'un ilk şerhlerini veren kişilerdendir. == Eserleri == * Kitabu'n-Necat.... (Muhyiddin İbn Arabi'nin Kitabu'l-İsra ve Meşahidü'l Esrari'l-Kudsiyye adlı risalelerinin şerhidir.) * Şerhu Tecelliyat-ı İlahiyye : Arabi'nin Tecelliyat-ı İlahiyye adlı eserinin şerhidir. * İdris Fassı Şerhi : Füsus'un İdris (a.s.) fassının şerhidir. * Kitabu Vesaili's-Sail : İbn Sevdekin'in Muhyiddin İbn Arabi'nin sohbetleri sırasında tuttuğu notlardan oluşmaktadır. == Ayrıca bakınız == * Vahdet-i Vücud * Tasavvuf * Ekberilik * Sadreddin Konevi * Abdülkerim el-Cili * Davud-u Kayseri * Fusus'ül Hikem * Fütuhat-ı Mekkiyye

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar