Ibn Sina

Kısaca: İbn-i Sina (Farsça: ابن سینا; d. 980 Afşana Köyü, Buhara - ö. ...devamı ☟

ibn sina
Ibn Sina

İbn Sina ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: İbn-i Sina

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi
3 yıl önce

Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı bir hastane. Acil serviste yılda yaklaşık 30...

İbn-i Haldun
3 yıl önce

el-Âbilî'den (1282/3-1356) matematik, mantık ve felsefe eğitimi aldı, İbn-i Rüşt, İbn-i Sina, Fahreddin Razî ve Şerafeddin el-Tusî'nin eserlerini okudu. 17 yaşında...

İbn Miskeveyh
3 yıl önce

bir eğitim gördü. İbn Miskeveyh döneminin ünlü bilginlerinden ve hocalarından ders aldı. Çağının önde gelen filozofları (İbn-i Sina, Birûni ve Ebu Hayan...

Hemedan
3 yıl önce

değil, dünyanın da en eski şehirlerinden biri olarak kabul edilir. İbn-i Sina'nın mezarı bu kenttedir. Tarihi İpek yolu güzergahında ve stratejik konumuyla...

Hemedan, Batı Azerbaycan, Bu-şehr, Doğu Azerbaycan, Erdebil, Fars (İran), Gilan, Gülistan, Güney Horasan, Huzistan, Hürmüzgan
Hemedan Rasathanesi
6 yıl önce

Hemedan Rasathanesi, İbn-i Sina tarafından 1025 yılında Alaüddevle adına Hamedan şehrinde kurulan gözlem evi. İlk defa bu rasathanede bugün fizik laboratuvarlarında...

Hemedan Rasathanesi, Hemedan, Mimarlık, Taslak, İbn-i Sina, Alaüddevle
Tehâfütü'l-Felâsife
3 yıl önce

yüzyıla ait ve İbn-i Sina'nın erken dönem islâm felsefesini eleştirdiği ünlü eseridir. Kitabın başında Maksadü'l Felâsife adı ile İbn-i Sina'nın felsefe doktrini...

Solomon ibn Verga
6 yıl önce

Solomon ibn Verga (veya Salomon ben Verga, 15. - 16. yüzyıl) (İbranice: שלמה אבן וירגה) İbyol tarihçi ve doktordu. Judah ibn Verga ile olan akrabalık...