İbni Arapşah

İbni Arapşah (asıl adı ``Ahmet Bin Muhammet ed-Dimaşki``) (d. 1389, Şam - ö. 1450, Kahire), Arap bilgini ve şairi.

İbni Arapşah (asıl adı ``Ahmet Bin Muhammet ed-Dimaşki``) (d. 1389, Şam - ö. 1450, Kahire), Arap bilgini ve şairi.

Timur`un Şam`ı almasından (1400) sonra ailesiyle Semerkand`a geçen İbni Arapşah, sağlam bir öğrenim görüp, Türkçe, Farsça ve Moğolca öğrendi. Seyit Şerif Muhammet ül-Cürcani`den ders alıp, bilgisini arttırmak amacıyla uzun bir Türkistan gezisine çıktı (1408). Saray, Astrahan, Kırım, Karadeniz kıyılarını dolaşıp, Edirne`ye giderek Çelebi Mehmet`in sarayına girdi (1412) ve birçok yapıtı Türkçe`ye çevirdi. Divanı Hümayun`da görev aldı, Çelebi Mehmet ölünce (1421) Şam`a dönerek, Mescid el-Kasab`da inzivaya çekildi (yapıtlarının büyük bölümünü o sırada yazdı). Mevlana Ebu Abdullah Muhammet Bin Muhammed el-Buhari`ye bağlanıp (1428-1438), Buhari ölünce (1438) Kahire`ye yerleşti ve Sultan el-Malik el-Çakmak tarafından korundu. Çevresindekileri yermesi nedeniyle Çakmak`a yapılan şikayetler artınca tutuklanıp, beş gün sonra serbest bırakıldıysa da, oniki gün sonra öldü.

Başlıca yapıtları

 • ``Mir`at ül-Edeb`` (Edep Aynası)
 • ``Cilvet ül-Emdah ül-Cemaliye`` (Cemal`e İlişkin Övgülerin Görünüşü)
 • ``Cami ül-Hikayat`` (Öyküler Toplamı)
 • ``El-Telif üt-Tahir fi Şeyh il-Malik uz-Zahir Abi Said`` (Sultan el-Malik el-Zahir Çakmak Üstüne Yapıt)
 • ``Gurret üs-Siyer fi Devlet it-Türk ve`l Tatar`` (Türk ve Tatar Devletlerinin Parlak Tarihi)
 • ``Tercüman ül-Müteram Bin Münteheb il-Ereb fi-Lügat it-Türk vel Acem`` (Arapça-Türkçe sözlük)


Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İbni Arapşah ilgili konular

 • Abdülaziz El Suud

  Abdülaziz el-Suūd ya da bilinen adıyla İbni Suud, (d. 1876 - ö.
 • Arapşah

  İbni Arapşah (asıl adı Ahmet Bin Muhammet ed-Dimaşki) (d. 1389, Şam - ö.
 • Dimaşki

  İbni Arapşah (asıl adı Ahmet Bin Muhammet ed-Dimaşki) (d. 1389, Şam - ö.
 • İbni

  İbni kelimesinin farklı anlamları:
 • İbni Arapşah

  İbni Arapşah (asıl adı ``Ahmet Bin Muhammet ed-Dimaşki``) (d. 1389, Şam - ö. 1450, Kahire), Arap bilgini ve şairi.
 • İbni Asem el-Kûfi

  İbni Asem el-Kûfi (ö. 926), Arap tarihçisi.
 • İbni Badis

  İbni Badis (asıl adı ``Abddülhamit``) (``Ben Badis`` de denir) (d. 1899, Konstantin - ö. 1940), Cezayirli din reformcusu.
 • İbni Meserre

  İbni Meserre (asıl adı ``Muhammet Bin Abdullah el-Cebeli``) (d. 883, Kurtuba - ö. 931, Marakeş), Endülüslü Arap filozofu.
 • Cuburî Aşireti

  Arap kahtanı grubuna mensup bir aşirettir. Sahabelerinden Amr İbni Madikerb'in mensup olduğu aşirettir.
 • Mozaraplar

  Mozaraplar (İspanyolca: ''mozárabes''; Portekizce: ''mossàrabs''; Arapça:"مستعرب", “Araplaşmış”) İspanya tarihi'nin Endülüs dönem