İbrahim Bin Hasan Es-Sivasi Et-Tennuri

Hicri 887 yılında vefat eden ve Ebrahim Tennuri namıyla şöhret bulan bu zat, Türk tasavvufunda önemli yeri olan “Güzar-ı Manevi” adlı eseri tasnifiyle

Hicri 887 yılında vefat eden ve Ebrahim Tennuri namıyla şöhret bulan bu zat, Türk tasavvufunda önemli yeri olan “Güzar-ı Manevi” adlı eseri tasnifiyle şöhrete ulaşmıştır. Konya’da Mevlana Sarı Yakub’dan ders almış, tahsilini tamamladıktan sonra Akşemseddin (K.S)ya kapılanmıştır. Gülzar-ı Manevi adlı el yazması eseri bazı kütüphanelerde mevcuttur.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İbrahim Bin Hasan Es-Sivasi Et-Tennuri ilgili konular

 • Zehebi

  Zehebi fıkıh, hadis ve tarih alimi. İsmi, Muhammed bin Ahmed bin Osman bin Kaymaz bin Abdullah et-Türkmani el-Mısri, künyesi Ebu Abdullah, lakab
 • Sivas

  Sivas Kurtuluş Savaşının temellerinin atıldığı, Selçuklu devrinin dev eserleriyle süslü, yüzölçümü bakımından Konya'dan sonra ikinci
 • Deylemi

  Deylemi on birinci yüzyılda yetişmiş büyük hadis alimi ve tarihçi. İsmi Şireveyh bin Şehrdar bin Şireveyh ed-Deylemi el-Hemedani, künyesi
 • Hasan Bin Ziyad

  Hasan Bin Ziyad Hanefi mezhebi fıkıh alimi. İmam-ı A’zam Ebu Hanife’nin yetiştirdiği müctehidlerdendir. İsmi; Hasan bin Ziyad olup, künye
 • Ahmed bin Mahmud

  Ahmed bin Mahmud Türk tarihinde birden fazla kişinin ismidir. Bunlar;
 • Kemaleddin İbn-i Hümam Es-Sivasi

  Fatih devri ulemasından olup, 1374 yılında doğmuş ve 1445 yılında vefat etmiştir. Mensubiyeti itibariyle Sivas’lıdır. Dedesi Sivas’tan
 • Ahmed Bin Abdullah Es-Sivasi

  1384 yılında vefat eden Ahmed Bin Abdullah, bilgin ve erdemli bir zat olup, hekimlik yapmıştır. (İksir-üs-sade, Et-Tercih, Şerh-üt Tenkih) ö
 • İbrahim Bin Hasan Es-Sivasi Et-Tennuri

  Hicri 887 yılında vefat eden ve Ebrahim Tennuri namıyla şöhret bulan bu zat, Türk tasavvufunda önemli yeri olan “Güzar-ı Manevi” adlı es
 • Vâkidî

  Ebu Abdullah Muhammed bin Ömer bin Vâkid el-Eslemî (Arapça:' أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد ‏) (yak. Hicrî 130 - 207
 • Muhammed bin Abdullah (Nefs’üz-Zekiyye)

  Muhammed bin ʿAbd Allâh ''(Nefs’üz-Zekiyye)'' ( d. Hicrî 100 / M. 718-719 veya Hicrî 92 / M. 711 veya Hicrî 82 / 701 - ö. Hicrî 145 / 6 Aral