İbrahim Hakkı Paşa

Meşrûtiyet dönemi Osmanlı sadrâzamlarından. 1863’te İstanbul’da doğdu. Şehremâneti MeclisReisi Sakızlı Mehmed Remzi Efendinin oğludur.

İbrahim Hakkı Paşa Meşrutiyet dönemi Osmanlı sadrazamlarından. 1863’te İstanbul’da doğdu. Şehremaneti Meclis Reisi Sakızlı Mehmed Remzi Efendinin oğludur.

1882’de Mülkiye Mektebini bitirdi. 1884’te Mabeyn tercümanlığına tayin oldu. Bu görevi sırasında Hukuk Mektebinde tarih, siyaset hukuku, idari hukuk ve devletler hukuku dersleri verdi. 1894’te Babıali hukuk müşavirliği görevine getirildi. İkinci Meşrutiyetten sonra kurulan Kamil Paşa başkanlığındaki hükümette maarif ve dahiliye nazırlığı yaptı (1908). Aynı yılın sonlarında Roma büyükelçiliğine, Hüseyin Hilmi Paşa’nın istifası üzerine de 1910’da sadrazamlığa getirildi. 1911’de Rıfat Paşanın Paris Büyükelçiliğine tayin edilmesi üzerine Hariciye Nazırlığını da üstlendi. Bu sırada İtalyanların Trablusgarb’a saldırmaları İbrahim Hakkı Paşanın sadrazamlıktan istifasına sebep oldu (Eylül 1911). 1915’te Berlin Büyükelçiliğine tayin edildi. Birinci Dünya Harbine son vermek üzere Brestlitovsk görüşmelerine katılan Osmanlı heyetinde yer aldı (Mart 1918). Berlin’deki görevine döndükten kısa bir süre sonra öldü (29 Temmuz 1918). Cenazesi İstanbul’a getirilerek Yahya Efendi Türbesine gömüldü.

Eserleri:

Üç ciltlik Tarih-i Umumi (1888-1889), Mehmed Azmi ile birlikte Muhtasar İslam Tarihi (1889), Küçük Osmanlı Tarihi (1890) ve iki ciltlik Hukuk-ı İdare (1890-1891)'dir.

İlgili başlıklar

 • Türk Devlet ve Siyaset Adamları< li> Sadrazamlar
 • Müslüman Türk devletleri

 • Görüşler

  Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
  Gürüş/yorum alanı gerekli.
  Markdown kodları kullanılabilir.

  İbrahim Hakkı Paşa ilgili konular

  • II. Meşrutiyet

   24 Temmuz 1908'de Meşrutiyet'in ilanından sonra İTC doğrudan iktidara gelmedi; Hüseyin Hilmi Paşa, İbrahim Hakkı Paşa ve Sait Paşa gibi sayg
  • İbrahim Hakkı Paşa

   Meşrûtiyet dönemi Osmanlı sadrâzamlarından. 1863’te İstanbul’da doğdu. Şehremâneti MeclisReisi Sakızlı Mehmed Remzi Efendinin oğludur
  • Ekrem Hakkı Ayverdi

   Ekrem Hakkı Ayverdi Türk mimar-mühendisi ve mimarlık tarihi araştırmacısı. 1899 senesinde İstanbul’da doğdu. 1915 senesinde Vefa Lisesinde
  • Fehîm-i Kadîm

   Fehîm-i Kadîm, 17. yüzyıl divan şairidir. Asıl adı Mustafa Fehim `dir. Fehim`e 19. yüzyıl başlarında yaşayan diğer divan şairi Fehim dol
  • II. Meşrutiyet Dönemi

   24 Temmuz 1908'de Meşrutiyet'in ilanından sonra İTC doğrudan iktidara gelmedi; Hüseyin Hilmi Paşa, İbrahim Hakkı Paşa ve Sait Paşa gibi sayg
  • İsmail Hakkı Durusu

   İsmail Hakkı (Durusu) (d. 1871 Kayseri, Zincidere, ö. 1940 İstanbul), Mustafa Kemal Paşa ve maiyetini Samsun'a götüren Bandırma Vapuru'nun kap
  • Osmanlı Maarif Nazırlığı

   Maarif Nazırlığı ya da Maarif Nezareti son dönem Osmanları Hükümetleri'nde eğitim işlerinden sorumlu olan nazırlıktır.
  • Köprüköy muharebeleri

   Köprüköy muharebeleri (Rusça: Берхманнский прорыв - ''Berhman Operasyonu''), (2 Kasım 1914 - 16 Kasım 1914) I. Dünya Savaşı
  İbrahim Hakkı Paşa
  İbrahim Hakkı Paşa