İbrahim Paşa Camii İstanbul`da Şehzadebaşı`nda Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından 1720 yılında yaptırılan camidir. Minaresi sonradan yapılmıştır.

İbrahim Paşa Camii, Şehzadebaşı

İbrahim Paşa Camii İstanbul`da Şehzadebaşı`nda Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından 1720 yılında yaptırılan camidir. Minaresi sonradan yapılmıştır.

İlgili konuları ara

Yanıtlar