İbrahim Paşa Sarayı

İbrahim Paşa Sarayı, Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı ve ilk veziri olan Damat İbrahim Paşa'ya ait İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda bulunan saraydır. Daha önce At Meydanı Sarayı olarak bilenen yapı İbrahim Paşa'nın Kanuni'nin kızkardeşi ile evlenmesinden sonra İbrahim Paşa Sarayı olarak anılmaya başlanmıştır. Günümüzde Türk-İslam Eserleri Müzesi olarak kullanılmaktadır.

İbrahim Paşa Sarayı İstanbul’da, Sultan Ahmed meydanında, Kanuni Sultan Süleyman Hanın sadrazamı İbrahim Paşanın inşa ettirdiği ve ikamet ettiği saray. İçerisinde bir kule ve çardağı, köşk, hazine odası, hamam, kiler, mutfaklar, divanhane, hassa evleri gibi kısımları bulunan bu saray, çok kısa bir sürede inşa ettirilmiştir. 1521’de seferden dönen Padişah burada ağırlanmış ve İbrahimPaşanın Hatice Sultanla evlenmesi münasebetiyle yapılan düğün yine bu sarayda olmuştur.

1525’te meydana gelen bir isyanda, saray bir hayli tahrip görmüş, kapı ve pencereleri parçalanmıştır. 1531’de şehzadelerin sünnet merasimi dolayısıyla yapılan eğlenceleri seyretmesi için, padişaha mahsus olmak üzere meydanı gören bir kasr inşa edilmiştir.İbrahim Paşanın ölümünden sonra sarayın bir kısmı, kapıkulu ocağına asker yetiştirmek üzere acemioğlanı mektebi haline getirilmiş, geri kalan kısmı da yine saray olarak kullanılmaya devam edilmiştir. 1571-72 de Mimar Sinan tarafından tamir edilerek, 1582’de Feridun Bey ile Ayşe Sultanın düğünleri burada yapılmıştır. 1585’te bir tamir daha gören saray İbrahim Paşaya tahsis edilmiştir. Daha sonra 1645’te Yusuf Paşa, 1648’de Telli Haseki’ye verilen saray, 1652’de çıkan bir yangında tamamen yanmıştır. 1720’de Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından tamir veya yeniden inşa ettirilmişse de 1742’de tekrar yanmış ve bir daha tamir ettirilmemiştir.

Daha sonra saraya bağlı bazı binalar, çeşitli hizmetler için kullanılmıştır.Çevresindeki binaların bir kısmı da tamir ettirilerek tapu dairesi, cezaevi ve askeri hizmetler binası olarak faydalanılmıştır. Esas saray bölümü son yıllarda tamamen restore edilmiş ve 1983 senesinde Anadolu Medeniyetleri Sergisi için kullanılmıştır.Serginin sona ermesinden sonra saray, Türk-İslam Eserleri Müzesi haline getirilmiştir.

Kaynak

Rehber Ansiklopedisi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İbrahim Paşa Sarayı
İbrahim Paşa Sarayı