İbrahim Peçevî

İbrahim Peçevi veya Peçuyli İbrahim Efendi (1572 – 1650), Macaristan doğumlu Osmanlı tarihçisidir.

İbrahim Peçevi veya Peçuyli İbrahim Efendi (1572 – 1650), Macaristan doğumlu Osmanlı tarihçisidir. Macarlarca (vakanüvis) adıyla tanınır. Annesi ünlü Boşnak ailesi Sokullu'ya (Sokolović) mensup olan ve soylu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Peçevi 14 yaşında babasını kaybedince, akrabası olan Anadolu Beylerbeyi Lala Mehmet Paşa'ya bağlanmış ve onun korumasında eserler vermiştir. Pek çok kez Osmanlı-Avusturya savaşlarına katılan Peçevi, Anadolu ve Rumeli'de defderdarlık görevlerinde de bulunmuştur. 1641 yılında devlet görevinden çekilerek tarihini yazmaya başlamıştır. Bu tarih eserinden ozellikle 1520-1640 dönemini incelemiştir. Pecevi bu eserinde kullandığı kaynakları gayet açık belirtmiştir ve eserini yazarken daha önce yazılmış pek çok tarih kitabını incelemiştir. Böylece Osmanlı tarihçilerinin arasında ilk defa olarak Avrupalı tarihçilerin eserlerine, özellikle Macarca yazılmış tarih eserlerine kaynak vermiştir. Yazdığı iki ciltlik Tarih-i Peçevi 17. yüzyıl ve öncesi Osmanlı tarihinin en önemli kaynaklarından biridir.Genç Osman katli başta olmak üzere ilk defa duyacağınız bilgileri gün ışığına çıkarmıştır.

Dış kaynaklar

* İbrahim Peçevi (haz. Murat Uraz), (1969) Peçevi Tarihi 2 Cilt, İstanbul:Nesriyat Yurdu. * İbrahim Efendi Peçevi (haz. Bekir Sıtkı Baykal), (1999) Peçevi Tarihi 2 Cilt, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları;

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İbrahim Peçevî ilgili konular

 • Berber

  Berber, erkek saçı kesen; sakal ve bıyık tıraşı yapan meslek erbâbı. Günümüzde pek çok berber saç boyama ve fön çekimi gibi işlemleri
 • Bursa

  Bursa Osmanlı Devletinin bir ara başkentliğini yapan, evliyalar diyarı, tarihî abideler şehri, tabiî güzellikleri ve binlerce senedir bilinen
 • Gevheri

  Gevheri, hayatı hakkında pek fazla bilgi olmayan, aruz ve hece ölçüsü ile şiirler yazan Türk şair. Önceleri asıl adının "Mustafa" olduğu
 • İdris Bal

  İdris Bal 1968 yılında Kütahya'da (Dumlupınar) dünyaya geldi. 1979 yılında Kütahya’da ilkokulu tamamladı ve Yatılı Öğretmen Okulu sın
 • Yavuz Sultan Selim

  Yavuz Sultan Selim Osmanlı sultanlarının dokuzuncusu, İslam halifelerinin yetmiş dördüncüsü. Sultan İkinci Bayezid'in oğlu olup, annesi Dul
 • Peçevi İbrahim Paşa

  Peçevî İbrahim Paşa Osmanlı tarihçisi ve devlet adamı. Güney Macaristan’da Mohaç ile Zigetvar arasındaki Peç kasabasında 1574 yılında
 • Peçevi İbrahim Efendi

  Peçevî İbrahim Paşa Osmanlı tarihçisi ve devlet adamı. Güney Macaristan’da Mohaç ile Zigetvar arasındaki Peç kasabasında 1574 yılında
 • Peçevi

  İbrahim Peçevî veya Peçuylu İbrahim Efendi (1572 – 1650), Macaristan doğumlu Osmanlı tarihçisidir. Macarlar tarafından (vakanüvis) adıyla
 • İbrahim Peçevi

  İbrahim Peçevi veya Peçuyli İbrahim Efendi (1572-1650) Macar asıllı Osmanlı tarihçisi (vakanüvis)`dir. Soylu bir ailenin çocuğu olarak dün
 • İbrahim Peçevî

  İbrahim Peçevi veya Peçuyli İbrahim Efendi (1572 – 1650), Macaristan doğumlu Osmanlı tarihçisidir.