İbrahim Peçevi veya Peçuyli İbrahim Efendi (1572 – 1650), Macaristan doğumlu Osmanlı tarihçisidir.

İbrahim Peçevî

İbrahim Peçevi veya Peçuyli İbrahim Efendi (1572 – 1650), Macaristan doğumlu Osmanlı tarihçisidir. Macarlarca (vakanüvis) adıyla tanınır. Annesi ünlü Boşnak ailesi Sokullu'ya (Sokolović) mensup olan ve soylu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Peçevi 14 yaşında babasını kaybedince, akrabası olan Anadolu Beylerbeyi Lala Mehmet Paşa'ya bağlanmış ve onun korumasında eserler vermiştir. Pek çok kez Osmanlı-Avusturya savaşlarına katılan Peçevi, Anadolu ve Rumeli'de defderdarlık görevlerinde de bulunmuştur. 1641 yılında devlet görevinden çekilerek tarihini yazmaya başlamıştır. Bu tarih eserinden ozellikle 1520-1640 dönemini incelemiştir. Pecevi bu eserinde kullandığı kaynakları gayet açık belirtmiştir ve eserini yazarken daha önce yazılmış pek çok tarih kitabını incelemiştir. Böylece Osmanlı tarihçilerinin arasında ilk defa olarak Avrupalı tarihçilerin eserlerine, özellikle Macarca yazılmış tarih eserlerine kaynak vermiştir. Yazdığı iki ciltlik Tarih-i Peçevi 17. yüzyıl ve öncesi Osmanlı tarihinin en önemli kaynaklarından biridir.Genç Osman katli başta olmak üzere ilk defa duyacağınız bilgileri gün ışığına çıkarmıştır.

Dış kaynaklar

* İbrahim Peçevi (haz. Murat Uraz), (1969) Peçevi Tarihi 2 Cilt, İstanbul:Nesriyat Yurdu. * İbrahim Efendi Peçevi (haz. Bekir Sıtkı Baykal), (1999) Peçevi Tarihi 2 Cilt, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları;

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar