İbrahim Temo

Kısaca: İbrahim Temo (d. 1865 Struga Makedonya Cumhuriyeti)- (ö. 1939 Mecidiye Romanya), Türk siyasetçi. ...devamı ☟

İbrahim Temo (d. 1865 Struga Makedonya Cumhuriyeti)- (ö. 1939 Mecidiye Romanya), Türk siyasetçi.

Asıl adı İbrahim Ethem`dir. 1887`de Askeri Tıbbiyeyi Şahane`ye (Askeri Tıp Fakültesi) girdi. İbrahim Temo ve arkadaşları Daha sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti adını alacak İttihat-ı Osmani Cemiyetinin Haziran 1889 gizli bir örgüt kurmuştur. 15 Aralık 1897`de Bükreş`te ``Sada-yı Millet`` adlı 15 günlük bir gazete yayımlanmaya başlandı. Osmanlı Hükümeti`nin Romanya`ya baskı yapması sonucunda, gazete 1 Mayıs 1898`deki 9. sayısından sonra yayımını durdurmak zorunda kaldı. Rumen-Türk dostluğunu savunan yazılar yazdı. 1936`da Balkan Birliği Tıp Kongresinin Romanya Temsilcisi olarak İstanbul`a gitti.

Eserleri

  • Musaver Cihan dergisinde de "Tagaddi ve Devamı Hayat" adıyla biyolojik maddecilik üzerinde bir yazı dizisi yayınladı ve bu yazılar daha sonra kitap haline getirilmiştir.
  • Atatürk`ü niçin severim? (1937)
  • İttihat ve Terakki Cemiyetinin teşekkülü ve Hidemat-ı Vataniye ve İnkılabı Milliye Dair Hatıratım (1939)


Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Osmanlı Demokrat Fırkası
1 yıl önce

Şubat 1909 tarihinde İbrahim Temo tarafından kurulan parti. İttihat ve Terakki, devlet yönetimini fiilen ele geçirince İbrahim Temo buna sinirlenir ve yeni...

Abdullah Cevdet
1 yıl önce

Cemiyeti’nin kurucusu beş tıbbiyeliden birisi Abdullah Cevdet idi (diğerleri İbrahim Temo, İshak Sükûti, Mehmet Reşit ve Hikmet Emin). Ancak yaşantısı siyasal...

Ziya Gökalp
1 yıl önce

özgürlük hareketine katılmış insanlarla tanışmak için gayret gösterdi; İbrahim Temo ve İshak Sükûti ile görüştü. Jön Türkler’den etkilendi. İttihat ve Terakki...

Ziya Gökalp, 1914, Kızıl Elma, 1918, Türkçülük, Solidarizm, 1923, Osmanlı Devleti, Emile Durkheim, Marksizm, 1926
Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti
1 yıl önce

Mahir Sait, Yusuf Akçura, Ferit Bey, Ali Haydar, Hüseyin Siret Özsever , İbrahim Temo, Doktor Nâzım Bey, Doktor Refik Nevzat ayrıca, Ermeniler ve Rumlar adına...

Şiiristanbul
4 yıl önce

- Oktay Taftalı - Ömer Erdem - Selim Temo - Mehmet Ocaktan - Altay Öktem - Birhan Keskin - Gökçenur Ç. - İbrahim Tenekeci - Salih Bolat - Ahmet Telli...

Şiiristanbul, 14 Haziran, 14 Mayıs, 18 Haziran, 2006, 2007, 21 Mayıs, Abdülkadir Budak, Adonis, Ahmet Telli, Almanya
Jön türkler
1 yıl önce

İbrahim Temo, İshak Sükûti, İsmail Canbulat, İsmail Enver Bey, İsmail Kemal, Mahmut Celaleddin Paşa, Mahir Said, Mehmet Ali Halim Paşa, Hacı İbrahim Paşazade...

Islahat, 19. yüzyıl, Avrupa, Balkanlar, Genç Osmanlı, Jön Türk, Osmanlı, Osmanlı Devleti, Osmanlı İmparatorluğu, İkinci Meşrutiyet, İttihat ve Terakki, İstanbul, Meşrutiyet
Mehmed Uzun
1 yıl önce

Kürtçe yazdığı yedi roman, 1990'lardan itibaren Türkiye'de yayınlanır. Selim Temo ve Muhsin Kızılkaya'nın çevirdiği romanlar, Türkiye'de hem Kürtçe hem de...

Mehmed Uzun, 1953, 1977, 1985, 2001, 2002, Biyografi, Kürt, Kürtçe, Siverek, Taslak
Türkiye'de anayasal süreç
1 yıl önce

uygulamaların olduğu dönemi, tekrar meşruti yönetime döndürmek için İbrahim Temo, İshak Sükûti, Abdullah Cevdet, Mehmet Reşit ve Hüseyinzade Ali adlı...