İbrahim Tevfik Efendi, II. Abdülhamid'in tahta çıkmayan oğullarından Mehmed Burhaneddin Efendi'nin oğludur.

İbrahim Tevfik Efendi

İbrahim Tevfik Efendi, II. Abdülhamid'in tahta çıkmayan oğullarından Mehmed Burhaneddin Efendi'nin oğludur. Her ne kadar saltanat kalksada osmanlı ailesi 600 yıllık geleneği her ne pahasına olursa olsun devam ettirmeye çalışmışlardır. Ülkeye girişleri yasak olduğu için çoğu şu anda türkçe bilmiyorlar ve zamanında çok zorluklar, maddi sıkıntılar çekmişler. Bazı hanedan üyeleri açlıktan hayatlarını kaybetmişler. Şehzade Burhaneddin efendinin oğlu da bu geleneğin Ertuğrul Osmanoğlu'dan sonra gelen halkası. Oğlu Osman Bayezid Osmanoğlu 1913 de Sultan Reşad tarafından uygulamaya konulan hanedan defterine kaydedilememiştir. O sırada halifelik halen devam ediyor olsa da hanedan üyelerinin ülkeye girişinin Ankara hükümetince yasaklanmasından dolayı resmiyet kazanamamıştır. Kendisinden önce gelen hanedan reisi Ertuğrul Osmanoğlu hanedan defterine kaydolduğu için Son Osmanlı diye anılırdı. Bundan sonra gelenler ne kadar da hanedan defterine kayıt olmasalar da yine de bu gelenek devam ediyor ve hanedan reisi ailenin en büyüğü olarak hanedan üyelerinin sorunlarıyla yakından ilgileniyor. Hanedan defterine kaydedilen son Osmanlı üyesi ise son Padişah Mehmed Vahideddin'in kızı Sabiha sultan ile son halife Abdülmecid in oğlu Şehzade Ömer Faruk efendinin kızı Fatma Neslişah sultandır.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar