İbrahim Turhan 1880 yılında Mardin'de doğdu. Babası Dervişali Efendi'dir. Soyadı kanunundan önce Dervişalibeyzade İbrahim Bey olarak anılırdı.

İbrahim Turhan

 İbrahim Turhan 1880 yılında Mardin'de doğdu. Babası Dervişali Efendi'dir. Soyadı kanunundan önce Dervişalibeyzade İbrahim Bey olarak anılırdı. Rüştiyeyi bitirdikten sonra, 1900 yılının Nisan ayında liva tahrirat kalemi katipliğinde memur olarak çalışmaya başladı. Çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, Ağustos 1919'da muhasebe başkatipliğine getirildi. 23 Nisan 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 24 Mayıs 1920'de Mardin Mebusu (Milletvekili) olarak katıldı. 1. Dönem tamamlandığında yeniden memur olarak görev aldı. Muş, Ergani, Maraş muhasebeciliği yaptı. Artvin ve Bilecik'te deftardarlık yaptı. 1 Mart 1936'da emekli olarak İstanbul'a yerleşti. 9 Ağustos 1968'de öldü. Diyarbakırlı Enise Hanım ile evli olan İbrahim Bey'in Meliha, Atilla, Ayhan, Neriman, Aysel, Aykut adlarında altı çocuğu vardı. Altı çocuğundan 12 torun sahibi oldu. İbrahim Bey Arapça bilirdi.  İbrahim Bey'in Meclis çalışmaları arasında, Mardin'in ekonomisine zarar vermemek için, Suriye sınırının nasıl çizilmesi gerektiğine dair düşünceleri dikkat çekmektedir. 16 Ekim 1921'de Meclis'te yaptığı konuşmada İbrahim Bey tren yolunun güneyindeki arazilerin tarım açısından değerli ve Mardin ekonomisi açısından önemli olduğuna dikkat çekmektedir. Mardin halkının yılın 6-7 ayını geçirdiği bu arazinin terk edilmesinin Mardin halkını mahvedeceğini söylemektedir İbrahim Bey... Verdiği bir önerge ile de Ankara anlaşmasında Suriye sınırının belirsizliğe bırakılmasını önermiştir. (Kaynaklar: Aydın, Emiroğlu, Özel, Ünsal; MARDİN, Tarih Vakfı Yayınları, s.240, 363, 390 ve Turhan ailesi)  

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar