İbrahim Yınal

İbrahim Yınal Selçuklu ailesinden Türk beyi.

İbrahim Yınal Selçuklu ailesinden Türk beyi. Babası Yusuf Yınal, Selçuk Bey'in dört oğlundan biriydi. Selçuk Bey'in büyük oğlu Mikail Bey ölünce, Orta Asya'da yaygın olan leviratus geleneği uyarınca dul karısı, kardeşi Yusuf'la evlendirildi ve bu evlilikten İbrahim Yınal dünyaya geldi. Dolayısıyla İbrahim Yınal, Tuğrul ve Çağrı Beylerin anne tarafından kardeşi, baba tarafından kuzenidir. Dandanakan Savaşı'ndan sonra İbrahim Yınal batı ucuna gönderildi. Kuzeni Hasan Bey'in Gürcüler tarafından pusuya düşürülüp öldürülmesi üzerine, diğer kuzeni Kutalmış Bey'le beraber Bizans topraklarına girdi. Gürcü Dü,kü IV. Liparit'in komuta ettiği Bizans-Gürcü ordusunu Pasinler'de bozguna uğrattı (1048). Çok sayıda esir ve ganimet ele geçirdi. (Arap tarihçi Ali ibn el-Esir, esir sayısını abartarak 100.000 olarak aktarır.) Batı sınırındaki akınları yöneten İbrahim Yınal, ateş hattında olup askeri yükü taşıdığını düşünerek iktidar merkezini dinlememeye başladı. 1058'de yönünü doğuya çevirip Tuğrul'un üzerine yürüdü. Diğer Selçuklu beylerinden beklediği desteği göremeyen İbrahim bozguna uğradı. Bizzat kardeşi/kuzeni Tuğrul tarafından yay kirişiyle boğularak öldürüldü. İbrahim Yınal'ın isyanı ve öldürülüş şekli bizzat Garsuni'me tarafından yazılmıştır. Ancak bu kitap zamanımza ulaşmamış olup, Sıbt İbnul Cevzi tarafından yazılan Miratüz-Zaman Fi Tarihil Ayan'da Selçuklular kitabın özetlerinden günümüze gelmiştir.

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İbrahim Yınal ilgili konular

 • Doğu Karahanlılar Devleti

  Karahanlı Devleti ikiye ayrılınca; Büyük Kağan ünvanıyla, Şerefüddevle lâkaplı Ebû Şüca Süleyman bin Yusuf, merkezi Balasagun ve Kaşg
 • Pasinler Savaşı

  Pasinler Savaşı 18 Eylül 1048 tarihinde, Selçuklular ile Bizanslılar arasında yapılmış olan meydan muharebesine verile nisim.
 • Erzurum nüfus ve sosyal hayat

  Nüfusu: 1990 sayımına göre toplam nüfûsu 848.201 olup, bunun 400.348’i şehirlerde, 447.
 • Anadolunun Türkleşmesi

  Anadolu'nun fethi sonuçları itibariyle, Türk tarihinin en önemli olaylarının başında gelir. Bu fetih ile, Batı Türklüğü yeni ve ebedi b
 • Pasinler, Erzurum

  Erzurum ilinin bir ilçesidir. Pasinler bölgede `Hasan Kale` olarakta adlandırılır.
 • İspir, Erzurum

  İspir, Gürcüce: სპერი Speri; Ermenice: Սպեր Sber veya Sper) Erzurum ilinin bir ilçesidir. ^ "2013 genel nüfus sayımı verileri".
 • Doğu Karahanlı Devleti

  Tarihteki Türk Devletleri
 • Doğu Karahanlılar

  Doğu Karahanlılar Devleti, Karahanlı Devleti ikiye ayrılınca; Büyük Kağan unvanıyla, Şerefüddevle lâkaplı Ebû Şüca Süleyman bin Yusuf
 • İbrahim Yınal

  İbrahim Yınal Selçuklu ailesinden Türk beyi.
 • Yusuf Yınal

  Yusuf Yınal Selçuklu ailesinden Türk beyi.