İbrahimi din

İbrahimî dinler, tek tanrılı olup İbrahim'in soyundan gelen peygamberlere nispet edilen Ortadoğu kökenli dinlerdir.
Kronolojik sırasıyla ibrahimi dinler Musevilik, Hıristiyanlık, İslam'dır.

İbrahimi din

İbrahimi din ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Semavi dinler

İlgili konuları ara

Yanıtlar